De omgevingsfactoren

Gerelateerde afbeelding

Toelichting op het model: In dit model wordt de beïnvloeding van de gezondheid van een persoon door stress voorgesteld als een keten van gebeurtenissen. Eisen en bedreigingen vanuit het werk kunnen leiden tot gevoelens van stress die vervolgens lichamelijke en psychische reacties veroorzaken en op den duur de gezondheid beïnvloeden.
Het al dan niet verergeren van de problemen hangt af van persoonlijkheids- en omgevingsfactoren. De persoonlijkheidsfactoren kunnen worden onderverdeeld in: • effectversterkende factoren zoals een overmatige en agressieve werkgerichtheid en bijvoorbeeld de behoefte van een persoon om zich af te zonderen van mensen; • effectbeschermende factoren zoals flexplek huren amsterdam goede sociale contacten, zelfvertrouwen, flexibiliteit en een goede lichamelijke conditie.
De omgevingsfactoren zijn: omgevingsfactoren • fysieke arbeidsomstandigheden • ergonomische factoren • veiligheidsrisico’s • werk- en rusttijden • reistijden en -omstandigheden • privé-omstandigheden Cijfers & Trends Moe, moe, moe ••• chronische vermoeidheid op de werkvloer Patiënten beschrijven chronische vermoeidheid als een ziekte waarbij ze elke dag moe zijn (of liever gezegd: uitgeput) en dan maanden achtereen. Daarnaast hebben ze vaak klachten als spier-, gewrichts-en hoofdpijn. Dit zijn de meest voorkomende klachten: 1 Spierpijn 70% 2 Concentratieproblemen 50% 3 Maag- en darmklachten 48% 4 Hoofdpijn 45% 5 Duizeligheid 42% 6 Slaapstoornissen 41 % 7 Geheugenstoornissen 35% 8 Spierzwakte 34% 9 Infecties 26% 10 Prikkelbaarheid 24%
Bron: Gids voor personeelsmanagement, jaargang 77, nummer 1, 1998
Er is echter een aantal kenmerken van een werksituatie die los van persoonlijkheids-en omgevingsfactoren, vrijwel zeker stress veroorzaken: a werkproblemen die langdurig zijn of regelmatig terugkomen flexplek huren eindhoven (bijvoorbeeld een persoon ervaart dat hij het werk niet naar behoren kan uitvoeren); b werkproblemen die voor de persoon belangrijke consequenties hebben voor zijn functioneren in het bedrijf en waaraan hij zich niet kan onttrekken (bijvoorbeeld het niet realiseren van omzet en winstdoelstellingen waarvoor hij wel verantwoordelijk is); c

Leiderschap

Gerelateerde afbeelding

Leiderschap betekent dat de leider macht bezit om in samenwerking met zijn medewerkers de ontwikkelingen van de organisatie te bepalen. De ware leider zal zich hierbij niet laten sturen door het toeval. Echte leiders hebben bepaalde eigenschappen die ze van andere mensen onderscheiden. Sommige zijn aangeboren terwijl andere kunnen worden aangeleerd. Uit een studie onder charismatische leiders kwam naar voren dat de leider-medewerkerrelatie de volgende eigenschappen heeft: • de medewerkers (volgelingen) beschouwen hun leider op de een of andere manier bovenmenselijk; • de medewerkers geloven de verklaringen van de leider blindelings; • de medewerkers kantoor huren amsterdam volgen hun leider onvoorwaardelijk; • de medewerkers geven de leider absolute emotionele steun.
Charles de Gaulle noemde onder meer als karakteristieken van leiderschap: ‘de bereidwilligheid om grote zaken te ondernemen en de vastberadenheid om de zaken tot een goed einde te brengen’. Hij voegde hieraan toe dat: ‘de effectieve leider goed geïnformeerd moet zijn over de details van kantoor huren arnhem specifieke omstandigheden en niet alleen moet denken in abstracties of vage, algemene theorieën, en dat een leider meer zelfvertrouwen moet hebben dan zijn rivalen’. E Uit de media Coachen, hoe doe je dat eigenlijk? Managers maken verwarrende, maar interessante tijden door. Van hen wordt verwacht dat ze sturen, zonder dat ze het stuur zichtbaar in handen hebben. Uit onderzoek blijkt dat moderne werknemers absoluut niet gestuurd willen worden, maar wel verlangen dat hun managers de rompslomp rond het werk geruisloos regelen en ingrijpen als collega’s slecht werk leveren. Verder willen ze zichzelf ontwikkelen en hierin worden ondersteund. Een reden kantoor huren eindhoven waarom veel organisaties de rol van ‘coach’ of ‘mentor’ hebben geïntroduceerd. Maar hoe doe je dat eigenlijk, coachen? De basis ervan is dat mensen door dynamische interactie worden geholpen zichzelf te helpen. Terwijl bazen de neiging hebben hun mensen direct of indirect te zeggen wat ze moeten doen, kunnen ze beter met hun medewerkers bespreken hoe zijzelf het beoogde resultaat denken te bereiken. De coach is eerder een verloskundige voor vaardigheden dan een didactisch ingestelde leraar. Zoals Socrates al wist, is het stellen van de kernvraag vaak belangrijker dan de instructie. De Griekse filosoof meende dat je mensen kon helpen iets te begrijpen, maar dat je niet voor het begrip zelf kon zorgen. Zoals een verloskundige helpt bij de geboorte van een kind, maar het kind niet zelf ter wereld brengt. Managers komen al een kantoor huren den haag heel eind in de goede richting als ze eens zouden beginnen met het stellen van een paar goede vragen, in plaats van direct een advies of een instructie te geven. Voor coachen bestaat geen standaardaanpak. De aanpak hangt sterk af van de deskundigheid en de motivatie van de individuele werknemer. Vier managementstijlen kunnen worden onderscheiden: leiding geven, begeleiden, aansporen en delegeren. Een ondeskundige maar gemotiveerde werknemer verdient begeleiding, terwijl een deskundige, maar ongemotiveerde werknemer moet worden aangespoord.

De digitale klas van CMG

Gerelateerde afbeelding

CMG beschikt over een zeer geavanceerd opleidingssysteem. Werknemers kunnen waar ook ter wereld -op kantoor, thuis of in een hotelkamer in Singapore inloggen op het bedrijfsnetwerk en vervolgens op hun computer allerlei opleidingen volgen. Leren via de computer is een hot item geworden. ‘De traditionele manier van opleiden, waarbij cursisten in een klasje bij elkaar zitten, wordt meer en meer verguisd; aldus de personeelsdirecteur van CMG. ‘Alleen al omdat het veel tijd en moeite kost om alle werknemers op hetzelfde moment bijeen te krijgen. Bovendien leggen scholingsbijeenkomsten beslag op vrije tijd en gezinsleven.’ Een ander nadeel van klassikaal onderwijs is dat de lesstof afgestemd is op de grootste gemene deler van de aanwezigen. Vooral in de automatiseringssector volgen nieuwe ontwikkelingen en nieuwe softwarepakketten elkaar in een snel tempo op. Er is dan ook een enorme behoefte aan opleidingen. CMG besloot om de opleidingen op een wereldwijd Intranet te zetten die kunnen worden gedownload. Elke opleiding bij kantoor huren eindhoven CMG begint met een soort assessmenttest, waarbij de cursist kan laten zien wat hij van het programma weet. Nadat de aanwezige kennis is vastgesteld, start de cursist met zijn op maat gesneden opleiding. Hij krijgt regelmatig delen van het softwareprogramma voorgeschoteld, waarmee hij oefeningen moet uitvoeren. Met opleiden zijn veelal hoge kosten gemoeid. Zeker indien ook de afwezigheidskosten van een medewerker in beschouwing worden genomen. Je kunt je dan ook afvragen of iedere gulden, aan opleidingen besteed, zijn geld wel waard is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal eerst een aantal doelstellingen kort worden opgesomd, die het uitgangspunt vormen voor het laten deelnemen van een medewerker aan een opleiding. Motieven hiervoor kunnen zijn: • het wegwerken van achterstand in kennis; • bijscholing in verband met veranderde eisen aan het functioneren van de medewerker; • vergroten van de betrokkenheid van de medewerker bij de organisatie; • opleiding als onderdeel van het beloningsbeleid; • het bevorderen van de motivatie van de medewerker.

In het algemeen zijn de eerste twee aspecten het belangrijkst bij de toetsing van een opleiding. De mate waarin de opleiding als succesvol wordt gekwalificeerd, hangt af van de toepasbaarheid van het geleerde in de werksituatie van toepasbaarheid de medewerker. In de praktijk blijkt dit nogal eens tegen te vallen omdat de opleidingen niet aansluiten bij de functievereisten van de medewerker en ook niet bij de werkwijzen van de organisatie: een belangrijke reden waarom de markt steeds meer behoefte heeft aan functie- en be- functie-en bedrijfsdrijfsgerichte opleidingen. gerichte opleidingen Een andere tendens is dat het volgen van opleidingen een minder vrijblijvende zaak is geworden. Veel bedrijven verwachten een toetsing van verworven kennis en vaardigheden bij de medewerker aan het einde van de opleiding.

Organisatie & Management

Gerelateerde afbeelding

Wat ziet u als de twee belangrijkste Organisatie & Management-trends? Twee belangrijke trends zijn: de aanpassing van de organisatie aan de globalisering van de markten en de toenemende invloed van de communicatietechnologie in en voor organisaties. Globalisering vraagt tegelijkertijd om ‘Global Companies; maar hoe bouw je zo’n ‘wereldbedrijf’? Hoe zorg je ervoor dat mensen in alle uithoeken van de wereld samenwerken, terwijl zij elkaar zelden of nooit zien? En hoe zorg je ervoor dat zij het gevoel krijgen deel uit te maken van dezelfde organisatie? Hoe deze organisatie van de toekomst te bouwen is niet eenvoudig. Dat moderne communicatiemiddelen een cruciale rol hebben in het opbouwen van ‘Global Companies’ ligt voor de hand. Communicatiemiddelen, zoals e-mail, dataverkeer, video-conferencing en mobiele telefonie veranderen onze werkomgeving sterk, maar zijn ook de middelen om nieuwe structuren te bouwen.
Op zoek naar de beste baan! De beste ondernemingen strijden voor de meest talentvolle werknemers. Maar wat is de ‘beste baan’ als je een veelbelovende werknemer bent? We geven hier enkele tips voor het geval je een verandering van baan overweegt: 1 Reflecteert de baan je passie? Het is belangrijk om na te gaan waar je voor gaat in je leven. Wat vind je echt leuk om te doen? Waarvoor kom je je bed uit en flexplek eindhoven waarvoor maakje extra uren? Wat zou je het liefst willen doen, zelfs als je rijk zou zijn? 2 Krijg je een uitstekende mentor/coach? Als je met een manager te maken hebt met wie je het niet kunt vinden, is dat een belangrijke reden om ontevreden te zijn metje werk. Je carrière zal echter een positieve wending krijgen als je een goede mentor of coach hebt die je helpt. 3 Zijn er mogelijkheden om heel veel te leren? Om snel verder te komen in een organisatie is het van essentieel belang om heel veel te kunnen leren. Je moet dus een baan hebben met heel veel verschillende projecten, groeimogelijkheden en uitdagingen.

De loonkosten en lastendruk

Gerelateerde afbeelding

Uit de media Bedrijfsleven moet lering trekken uit de lessen van het verleden 1 We staan aan de vooravond van een nieuwe eeuw. Wat zal de 21 ste eeuw ons brengen? Hoe moet Nederland zich voorbereiden op de volgende eeuw? Hoe vreemd het ook klinkt: voor de oplossing van veel economische problemen valt veel te leren uit de geschiedenis.
Er zijn de afgelopen vierhonderd jaar maar een paar economische wereldmachten geweest, en Holland was er daar een van. Rond 1500 nog een economisch dwerg, ontwikkelt de republiek zich na de onafhankelijkheid in sneltreinvaart tot de leidende economische natie in de wereld. In 1700 ligt het Hollands inkomen per hoofd 50 procent hoger dan van de belangrijkste concurrent, het flexplek eindhoven Verenigd Koninkrijk. De voorsprong van ons land was toen zo groot, dat Adam Smith, de grondlegger van de economische wetenschap, Holland in zijn Wealth of Nations (1776) nog ten voorbeeld stelt aan zijn landgenoten.
Onderzoek heeft uitgewezen dat vooral de technologische superioriteit een sleutelfactor was in het economische succes. De enorme concurrentiekracht van Holland in industrie en handel steunde niet op lage loonkosten of een lage belasting. De loonkosten en lastendruk lagen veel hoger dan elders. Overbekend is Hollands dominantie van de wereldzeeën in de 17de eeuw. Ook deze dominante positie steunde op technologische superioriteit. Een befaamd voorbeeld is de zogenoemde ‘fluit’. Een revolutionair type vaartuig, dat omstreeks 1590 in Holland werd ontwikkeld. Deze schepen werden gebouwd voor de helft van de prijs van andere voertuigen uit die tijd. Bovendien kon een fluit van 200 ton met tien man worden bediend, terwijl een Engels schip van dezelfde afmetingen al gauw dertig man vergde. Je zou gerust kunnen zeggen dat Holland in de Gouden Eeuw al een ‘high-tech’-land ‘avant la lettre’ was. Het was tevens een land met een grote economische vrijheid (er waren weinig restricties verbonden aan het economische leven) en met een hoge ondernemingszin.

De definitie van organisatiekunde

Gerelateerde afbeelding

In de inleiding van het boek is aangegeven dat het vakgebied dat wordt behandeld in dit boek organisatie en management is. Echter de meest oorspronkelijke, en nog veel gebruikte naam voor het vakgebied is: organisatiekunde!
We kunnen organisatiekunde definiëren als: ‘een interdisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het gedrag van organisaties alsmede de factoren die dit gedrag bepalen en de wijze waarop organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden’. Onder ‘het gedrag’ van organisaties wordt de wijze van optreden en reageren van organisaties verstaan.
De definitie van organisatiekunde omvat twee aspecten van het vakgebied, namelijk: een descriptief aspect: een beschrijving van het gedrag van organisaties, met de motieven en gevolgen; 2 een prescriptief aspect: een advies over te volgen handelwijze en organisatie-inrichtingen.
Dit tweezijdige karakter vinden we ook bij andere praktijkgerichte wetenschappen, zoals de medische wetenschap, de psychologie en de pedagogiek. Nog meer dan deze andere vakgebieden is de organisatiekunde toepassingsgericht en pragmatisch ingesteld. Dit laatste wil zeggen dat het belang van een vergaderruimte amsterdam methodologisch juiste onderbouwing en bewijsvoering minder belangrijk wordt geacht dan de betekenis voor de praktijk. Bij organisatiekunde wordt het begrip interdisciplinariteit genoemd, een veel misbruikte term. Hiermee wordt bedoeld dat de organisatiekunde veel elementen bevat die afkomstig zijn uit andere wetenschappen. Bij het bestuderen van organisaties spelen vele wetenschappelijke vakgebieden (disciplines) een rol. We denken hierbij aan de bedrijfseconomie, met als deelgebieden onder andere de financieringsleer, administratieve organisatie en boekhouden; marketing; technische wetenschappen; informatica; de gedragswetenschappen, zoals de organisatiepsychologie en -sociologie; de juridische wetenschap.

Samenwerking tussen ondernemingen

Gerelateerde afbeelding

Deze kennis is een resultaat van complexe sociale relaties, bijvoorbeeld specifieke teams, die door partners van samenwerkende organisaties gevormd zijn. Individuele organisaties hebben gewoon de middelen niet om deze ontwikkeling zelf ter hand te nemen.
Samenwerking kan verschillende vormen aannemen. Zo kan er alleen van een gezamenlijke productontwikkeling sprake zijn, maar ook het opzetten van gezamenlijke ondernemingen kan het resultaat van de samenwerking zijn. In juridische termen kunnen we spreken van een samenwerkingsovereenkomst op een aantal ondernemingsgebieden (zoals verkoop en R & DJ, een deelname of participatie in een andere onderneming of van de oprichting van een joint venture. Een samenwer- samenwerkingsovereenkomst kingsovereenkomst is een verbintenis tussen twee of meer partijen waaruit rechten en verplichtingen voortvloeien. Bij een deelname bezit deelname een vennootschap een pakket aandelen van een andere vennootschap met het doel op deze andere vennootschap een bepaalde invloed uit te oefenen.4
Van een joint venture is sprake indien twee of meer ondernemingen op joint venture basis van min of meer gelijkwaardigheid en onder inbreng van management een gezamenlijke dochteronderneming oprichten om flexplek eindhoven gezamenlijk bepaalde activiteiten te ontplooien. Een (niet juridische) verschijningsvorm van samenwerking tussen organisaties vinden we in een zogeheten netwerk. Hieronder kan worden verstaan een cluster van afhankelij- netwerk ke organisaties die zich op enigerlei wijze gebundeld hebben om als collectiviteit een bepaald doel te bereiken.s In paragraaf 3.4 wordt verder ingegaan op organisatorische netwerken. Samenwerking tussen ondernemingen kan vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden.

Een performancemeting

Gerelateerde afbeelding

Een sterkte/zwakte-onderzoek kan op twee verschillende wijzen worden uitgevoerd namelijk vanuit: functionele gebieden 2 resultaten Integrale of partiële benadering? Intern onderzoek vanuit functionele gebieden Bij een benadering vanuit functionele gebieden wordt er vanuit de organisatie een aantal functionele eenheden onderscheiden waarbinnen gelijksoortige activiteiten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: Research & Development, inkoop, verkoop enzovoort. Bij een intern onderzoek vanuit deze functionele gebieden vindt er een performance-meting plaats. Hierbij wordt per functioneel gebied een aantal aspecten vastgesteld, waarop het functioneel gebied wordt beoordeeld. De score wordt uitgedrukt in: sterk, neutraal of zwak. De score kan worden gerelateerd aan die van de (belangrijkste) concurrenten. Door de gevonden punten met een lijn te verbinden wordt een chart verkregen van de performance-metingen (zie figuur 2.8).
De benodigde informatie voor het uitvoeren van een performancemeting kan worden verkregen uit intern onderzoek, marktonderzoek of klantenonderzoek. In veel organisaties hebben de account-managers tot taak om periodiek met de klant vragenlijsten door te nemen waarbij de klant de leverancier beoordeelt.
Niet alle factoren zijn voor de vergaderruimte amsterdam organisatie even belangrijk om succes op de markt te hebben. Daarom zal na de performance-meting de belangrijkheid van de verschillende aspecten worden vastgesteld. De uitkomsten van de performance-meting kunnen dan worden ‘gewogen’.
Indien een intern onderzoek betrekking heeft het doorlichten van een beperkt aantal functionele gebieden, dan wordt er gesproken van een partiële (enkelvoudige) benadering. Het gevaar hiervan kan zijn dat bij een onjuiste of onvolledige probleemstelling de analysegebieden een onjuiste voorstelling geven van de gang van zaken en daarmee leiden tot verkeerde beslissingen. Het voordeel is natuurlijk de beperkte tijd die gemoeid is met het doorlichten van een beperkt aantal functionele gebieden.

Nationaal Milieubeleidsplan

Gerelateerde afbeelding

Media In het huidige informatietijdperk spelen de media (zoals kranten, media weekbladen, televisie en radio) een heel belangrijke rol. Het aandachtsveld van de media is gericht op alles wat zich in de samenleving afspeelt en van enige betekenis is voor individuen. Ontwikkelingen in de economie, politiek en het bedrijfsleven worden op de voet gevolgd. Internationale communicatiesatellieten zorgen ervoor dat we bijna direct geïnformeerd kunnen worden over zaken die zich aan de andere kant van wereld voltrekken, getuige bijvoorbeeld de dagelijkse journaalbeelden. De media kunnen een grote invloed hebben op de publieke opinie. Dit heeft veel organisaties ertoe gebracht voorlichtings- of public-relations-afdelingen op te zetten die de media kunnen informeren over hun activiteiten.
De mate waarin bovengenoemde partijen invloed kunnen uitoefenen op organisaties is afhankelijk van veel factoren. Van groot belang is flexplek eindhoven hierbij de machtspositie die een dergelijke partij op een bepaald moment heeft. Deze machtspositie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op: het al dan niet financieel ondersteunen van een organisatie (vermogenverschaffers), het stopzetten van leverancies (leveranciers), een kopersstaking (klanten), een organisatie van de markt concurreren (concurrentie.), een organisatie in een zeer negatief daglicht stellen (media) of een staking (werknemers).
Hieruit blijkt dat een organisatie niet om de omgevingspartijen heen kan en zal moeten zorgdragen voor een optimale relatie.

Tuchtrechtspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De administratieve kamers van de rechtbanken nemen ook kennis van geschillen in ambtenarenzaken en geschillen op het terrein van de sociale verzekering. Als hogerberoepsorgaan treedt de Centrale Raad van Beroep op als hoogste instantie bij deze geschillen.
In rijksbelastingzaken fungeert in eerste instantie de Inspecteur van belastingen als beslissend orgaan. Bij geschillen over gemeentelijke belastingen beslist in eerste instantie het college van burgemeester en wethouders. Als beroepsrechters zijn aangewezen de belastingkamers van de gerechtshoven. Als cassatierechter fungeert de belastingkamer van de Hoge Raad.
Tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend door bijzondere colleges in gevallen dat door beroepsbeoefenaren, bijvoorbeeld artsen en advocaten, de normen van het beroep worden overtreden. Deze rechtspraak kan wettelijk zijn vastgelegd of op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst van toepassing zijn.
Organisatie rechterlijke macht Aan alle rechterlijke organen zijn griffiers verbonden. Elke strafkamer van de rechtbanken en de gerechtshoven kent een Openbaar Ministerie (OM). Griffiers zijn hoofden van de ambtelijke organisatie bij de gerechtelijke organen. Het OM wordt bij de Hoge Raad en de flexplek eindhoven gerechtshoven gevormd door de procureurs-generaal, bij de rechtbanken door de officieren van justitie. Deze functionarissen zijn, met uitzondering van de procureur-generaal van de Hoge Raad, niet onafhankelijk. Zij zijn ambtenaren, ondergeschikt aan de minister van Justitie. De leden van het OM zijn met de vervolging van strafbare feiten belast: zij eisen voor de strafrechter bestraffing van de overtreder. Het OM is bevoegd om van strafvervolging af te zien, te seponeren. Het opsporen van de strafbare feiten geschiedt door algemene en bijzondere opsporingsambtenaren.
2.3 Functies van de overheid
Traditioneel worden als belangrijkste functies van de overheid onderscheiden: wetgeving, bestuur en rechtspraak. Oorspronkelijk waren deze drie functies toebedeeld aan verschillende overheidsorganen. Wetgeving was opgedragen aan de Staten-Generaal; bestuur, dat werd beschouwd als uitvoering van wetten, was opgedragen aan de Koning; rechtspraak was opgedragen aan de rechterlijke macht. Deze driedeling van de overheidsmacht in wetgeving, uitvoering en rechtspraak is momenteel in de functies van de verschillende overheidsorganen nog wel te bespeuren, maar we zullen zien dat er zeker geen sprake van is dat de functies wetgeving en bestuur ieder aan genoemde organen afzonderlijk zijn toegekend. Slechts de rechtspraak is uitsluitend aan de rechterlijke macht voorbehouden.