Publiekrecht en privaatrecht

Gerelateerde afbeelding

Publiekrecht en privaatrecht Publiekrecht regelt de verhouding tussen overheidsorganen onderling, en die tussen de overheid en de burger. Tot het publiekrecht rekent men bijvoorbeeld het staatsrecht, het bestuursrecht en het strafrecht.
•Voorbeeld In de Kieswet is het kiesrecht geregeld. In art. 68 Grondwet (Gw) is geregeld dat de ministers en staatssecretarissen de Kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk inlichtingen verstrekken. Deze regel van staatsrecht is medebepalend voor de verhouding tussen de Regering en de Staten-Generaal. In het Wetboek van Strafvordering is geregeld hoe lang de overheid een verdachte mag vasthouden voordat de rechter een vonnis uitspreekt.
Privaatrecht regelt de verhouding tussen de burgers. Een ‘burger’ kan ook een particuliere organisatie zijn, bijvoorbeeld een bv of een stichting. Ook de overheid neemt soms dezelfde positie in als een burger. Wanneer iemand een stuk grond koopt van de gemeente om er een gebouw op te bouwen, dan is op de koopovereenkomst het burgerlijk recht van toepassing en dient de gemeente zich te houden aan de wettelijke verplichtingen die op een verkoper rusten.
• Voorbeeld In art. 7:9 BW is geregeld dat de verkoper van een zaak verplicht is de verkochte zaak met toebehoren in eigendom over te dragen en af te leveren. In art. 3:32 BW is geregeld dat iedere natuurlijke vergaderruimte amsterdam persoon bekwaam is tot het verrichten van rechtshandelingen, voor zover de wet niet anders bepaalt.
Publiek- en privaatrecht zijn niet altijd scherp te scheiden. Overeenkomsten tussen een huurder en een verhuurder of tussen een werknemer en een werkgever zijn kwesties van burgers onder elkaar, maar de overheid mengt zich nadrukkelijk in die verhouding. Bij een huurovereenkomst gelden veel wettelijke bepalingen dwingend, bijvoorbeeld over opzegging van de huur en de opzegtermijn, ook als partijen daarover niets hebben afgesproken. Deze wettelijke bepalingen gelden zelfs indien partijen uitdrukkelijk iets anders hebben afgesproken dan in de wet staat. Bij een arbeidsovereenkomst zijn regels over loonbetaling, vakantie en ontslag precies voorgeschreven, ongeacht of partijen daarover iets hebben afgesproken. De publiekrechtelijke invloed is te verklaren uit het feit dat huurders en werknemers een minder sterke positie hebben dan verhuurders en werkgevers, en dus bescherming van de overheid nodig hebben.

Temple Church

Gerelateerde afbeelding

De Japanse vrouw komt binnen om nogmaals thee bij te schenken en Akihito praat honderduit over het genootschap. Hij vertelt over de mores die binnen Terra Nova gelden. Ik maak samen met Akihito plannen om Terra Nova in Nederland op te zetten en hij geeft me goede en bruikbare tips. De belangrijkste aanwijzing die ik deze middag oppik, is om over mijn verhaal een boek te schrijven om zo mensen in Nederland mee te nemen in het gedachtegoed van Terra Nova. Mensen moeten gaan begrijpen dat we niet verder kunnen gaan op de ingeslagen weg en dat verandering noodzakelijk is. Er moet een einde komen aan onze consumptiemaatschappij die slechts geënt is op bezit en groei. Het zijn mooie woorden in een rustige en ontspannen omgeving.
Als de groene thee is genuttigd en de theeceremonie is beëindigd, ga ik samen met Akihito naar buiten en lopen we de smalle, donkere steeg uit. Bij een drukkere doorgangsweg houdt de Japanner een taxi aan. Op mijn horloge zie ik dat flexplek eindhoven het inmiddels vier uur in de middag is. “Temple Church,” zegt Akihito tegen de taxichauffeur en hij laat mij instappen. “Ik zie je daar vanavond om klokslag acht uur,” zegt hij. De deur van de taxi wordt dichtgegooid en de chauffeur geeft gas. Wat een bijzondere man is Akihito bedenk ik me. Hij straalt zoveel wijsheid en kracht uit. De taxichauffeur rijdt langzaam door de smalle straatjes van de wijk, totdat hij de snelweg de A 3211 opdraait. Het is aan het vele verkeer te merken dat de avondspits al is aangebroken. We rijden stapvoets in de file, totdat we de ‘Temple Avenue’ opdraaien. “Ik breng u naar de parel van Londen, mijnheer,” zeg de taxichauffeur. “Blijkbaar,” antwoord ik. “Maar ik heb nog tijd om iets te
eten. Weet u een goed restaurant in de buurt van Temple Church?” De chauffeur zet me rond kwart over vijf bij het restaurant Temple Brew House af en wijst me aan hoe ik bij Temple Church kan komen. Ik ben benieuwd wat mij vanavond allemaal staat te wachten.
339

Allesomvattend veld

Gerelateerde afbeelding

Nu nog, jaren later, verlangt William vaak terug naar de tijd waarin hij zon
der dominante ratio door het leven ging, zo vlak na zijn ongeluk. In die tijd was het constante gevoel van werkelijk geluk zijn deel. Mensen die veel mediteren, stimuleren daarmee hun rechterhersenhelft en maken deze dominanter. Ook zij rapporteren veelvuldig dat hun gevoelens van innerlijke rust en geluk toenemen. Door te mediteren krijg je direct toegang tot het universum, dat in wezen een allesomvattend energieveld is.” “Wat bedoelt u precies met het allesomvattende energieveld?” vraag ik. “Begin jaren zestig van de vorige eeuw zat op Harvard University Rupert Sheldrake, een student uit Engeland. Hij was een briljant student en studeerde filosofie. Uiteindelijk is hij in 1961 gepromoveerd in Cambridge. Hij werd celbioloog en stelde dat er een allesomvattend veld bestaat, waarin al Ie wijsheid, ideeën en ingevingen liggen opgeslagen. Daarmee was hij een belangrijke wetenschapper die zich met de vierde dimensie bezighield. In de visie van Rupert Sheldrake houdt ons bewustzijn niet bij onze schedel op, maar ligt dit buiten onszelf in een allesomvattend veld. Zo zijn we in staat om telepathie, ingevingen en gedachtelezen te verklaren. Ons bewustzijn is bedrijfsruimte utrecht onderdeel van het allesomvattende veld en op deze wijze staan alle geesten op deze wereld in direct contact met elkaar.”
Ik denk na over de woorden van professor Markowitz. Er is om ons heen een allesomvattend veld te vinden, waarin alle energie, ideeën en wijsheid liggen opgeslagen. Alleen onze ratio blokkeert het contact met dit veld. Stel je eens voor dat ik mijn linkerhersenhelft minder dominant kan laten worden, zodat ik beter ben aangesloten op dat allesomvattend veld.

“Anders en beter gecontroleerd”

Gerelateerde afbeelding

“Anders en beter gecontroleerd,” antwoord ik. “Door vanuit mijn gevoel te rijden, ben ik rustiger en kost het sturen voor mijn gevoel minder energie. In welke tijd rijden topcoureurs deze ronde?” “Rond de 1 minuut en 5 seconden,” antwoordt Don. Er is nog een lange weg te gaan om topcoureur te worden. Ik stap uit de Ferrari en aai nog even de felrode sportwagen. Ooit stond deze droom op mijn oprit, maar ik mis hem niet. Een auto is maar een auto. In de hoek van de pits staat professor Markowitz toe te kijken en hij roept me bij zich. “Dit was het spectaculairste onderdeel van je opleiding Nick. Kleed je snel om. We gaan vandaag leren om vanuit ons gevoel te opereren. Dat maakt je onwaarschijnlijk veel sterker.” Ik laat me op een foto op mijn smartphone met de Ferrari vereeuwigen en bedank Don en Jack hartelijk voor de onvergetelijke ervaring. Daarna kleed ik me om en loop naar de kantine, waar professor Markowitz al aan een tafel met twee mokken verse koffie zit te wachten. “Wat voel je, Nick?” vraagt de professor als ik naast hem ga zitten. Ik kijk professor Markowitz met gefronste wenkbrauwen aan. Wat is dit nu weer voor een vreemde vraag? “Ik voel me prima en energiek,” antwoord ik. “Daarnet heb ik een fantastische ervaring met een Ferrari achter de rug en ik ben zo opgewonden als een klein kind op Sinterklaasavond. “Je antwoordt precies zoals de meeste mensen dat doen. Ik vroeg niet hoe je jezelf voelt, maar bedrijfsruimte utrecht wat je voelt. De stoel onder je billen, het stromende bloed door je lijf of je hand om de mok met koffie.” Mijn blik moet boekdelen spreken, want ik begrijp niet wat de professor mij probeert te vertellen.
“Ik heb het over het verschil tussen ‘hoe’ en ‘wat’ voelen. Dit verschil klinkt misschien flauw, maar het is precies het probleem waar veel westerse mensen mee kampen. Lichaam en gevoel zijn ondergeschikt aan onze geest en het denken. We geloven dat we alles met ons denken kunnen oplossen en raken het gevoel in ons lijf kwijt. Het lichaam doet niet meer mee en we raken verstrikt in onze gedachten. Dit leidt uiteindelijk tot stress en gezondheidsklachten. Lichaam en geest zijn echter één, Nick en daarbij is de geest leidend. Een ziek lichaam is meestal een signaal dat er op mentaal niveau werk aan de winkel is. Laten we ons tastzintuig eens nader onderzoeken; we hebben een fysiek lichaam dat kan voelen en kan aanraken. Dat doen we vaak zonder ons daarvan bewust te zijn. De tast is het meest onderschatte zintuig van de mens. Aanraken is emotie, beleving, maar vooral contact maken met anderen en met de omgeving. Door fysieke aanraking komen we in gebieden waar ons verstand niet bij kan. In het huidige informatietijdperk is de aandacht te veel op het verstand en op ons denken gericht. Het oog en het oor zijn de belangrijkste zintuigen en het tastzintuig is weggedrukt. We denken alles te kunnen oplossen met onze ratio. Ik sprak pas geleden een bevriende haptonoom in Boston die veel zakenmensen behandelt. Sommigen van deze mensen zijn zo verhard en verstrikt geraakt in hun gedachten dat ze met hun ogen dicht letterlijk het verschil tussen een hand of een stofzuigerslang niet eens meer kunnen voelen. Een geblokkeerd gevoel en een onontwikkelde tastzin maken de mens ziek. Het is wetenschappelijk aangetoond dat mensen die niet genoeg worden aangeraakt, last krijgen van spanningen, onzekerheid, verkilling en eenzaamheid. Uiteindelijk kan het onvoldoende prikkelen van onze tastzin leiden tot allerlei psychische problemen.

De kennis van de geheime leer

Gerelateerde afbeelding

Ondanks zijn gebrekkige gezondheid, maar gewapend met de kennis van de geheime leer van de Tempeliers, lukte het John F. Kennedy om in 1952 met overmacht tot senator van de staat Massachusetts gekozen te worden. Een nieuwe politieke carrière was geboren. In 1960 stelde John F. Kennedy zich verkiesbaar voor het presidentschap van Amerika, waarna hij in een nek-aan-nek race zijn opponent, president Nixon, wist te verslaan. Daarbij maakte hij slim gebruik van zijn verschijning in een televisiedebat, waarbij hij er jong, ambitieus en vitaal uitzag, terwijl president Nixon na vier jaar presidentschap was afgepeigerd en bij hem de energie zichtbaar ontbrak.
Op 22 januari 1961 werd John F. Kennedy geïnaugureerd als de 35ste president van de Verenigde Staten. De missie van zijn vader Joseph was voltooid en werkelijkheid geworden. John F. Kennedy had een onweerstaanbaar charisma waarmee hij zoveel mensen voor zich wist te winnen. Hij was de man die bedrijfsruimte utrecht ervoor zorgde dat de mens voor de eerste keer voet op de maan zette, maar bovenal wist hij mensen in hun ziel te raken. Onze ziel huist in de vierde dimensie en zielscontact is de sterkste verbinding die we kunnen hebben. Dat was het inzicht waarmee hij werkte. John F. Kennedy had de sleutel gevonden om via de vierde dimensie met mensen op zielsniveau contact te maken en het verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden. Bij mensen gaat het uiteindelijk in hun leven om het contact met hun ziel bewerkstelligen, met zichzelf en met anderen. Dat is de zin van ons leven en daar zijn we naar op zoek. John F. Kennedy was een meester in de ziel van een ander raken. Dat is ook de reden waarom hij nog altijd wordt gezien als een mens met een mythische uitstraling. Zijn vele escapades in zijn liefdesleven getuigen van zijn grote aantrekkingskracht, maar ook de gewone Amerikaan wist hij in zijn ziel te raken, wat hem tot de populairste president ooit heeft gemaakt.”

De centrale vraag

Gerelateerde afbeelding

De centrale vraag van het artikel is: waarom er mensen zijn die iets groots en maatschappelijk belangrijks doen met hun leven en waarom er evengoed mensen zijn, die hun levensdoel vergeten en die niet in staat zijn om hun bestaan inhoud te geven? De professor heeft onderzocht of er een kracht bestaat die een bepaalde energie aantrekt en die ervoor zorgt dat alles wat je nastreeft realiteit wordt. Tijdens het lezen van de uitleg neemt de opwinding toe. De professor is er na zijn onderzoek van overtuigd dat wanneer je daadwerkelijk iets wilt en dat nastreeft en je doel blijft voeden met verlangen, dat dan het gehele universum zich samenspant om je te helpen dit doel te bereiken! Zou dat het geheim achter het leven zijn? Alles waar je energie instopt, groeit. Professor Markowitz laat aan de hand van concrete voorbeelden zien dat John F. Kennedy openstond voor toeval en tekenen die het leven hem aanreikten en zo werd zijn levenspad voor de buitenwereld duidelijk. Zijn vader Joseph had al vroeg het zaadje in zijn leven gepland. John F. Kennedy was een meester in het ontdekken van bedrijfsruimte utrecht patronen in het ogenschijnlijk toeval dat hem heeft getroffen. Zo heeft zijn uiteindelijke lot zich ontplooid als een logische aaneenschakeling van toevallige gebeurtenissen. Zelfs het doodschieten van John F. Kennedy lag al in dat lot besloten. Dat maakt mijn enthousiasme voor het onderzoek van professor Markowitz alleen maar groter. Als je blijkbaar in staat bent om door het volgen van het toeval je weg te ontdekken, dan heb je je ware levenselixer gevonden! Als je in de flow van het leven meegaat, dan gaan deuren die eerst gesloten leken, ineens open. Het enige dat je moet leren, is om met andere ogen naar de werkelijkheid te kijken. Als je het toeval in je leven ziet, ontdek je kansen die nadrukkelijk alleen voor jou zijn bedoeld. Dan gaat de professor in op het begrip synchroniciteit. Synchroniciteit betekent volgens hem dat je begrijpt dat er meer is dan ‘gewoon’ toeval. Synchroniciteit is een vorm van systeemdenken, waarin de wereld als een groot samenhangend en elkaar beïnvloedend systeem wordt gezien. Het geeft je de ervaring dat gebeurtenissen niet zomaar op je pad komen en altijd een doel hebben. Door synchroniciteit ben je verbonden met anderen en met de wereld om je heen. Roy Markowitz schrijft over de uitingen van synchroniciteit die alleen zijn waar te nemen in de hoogste vorm van bewustzijn, wat het objectief bewustzijn wordt genoemd. Ik schakel terug naar mijn eigen leven. Nooit heb ik iets bevroed wat op synchroniciteit zou lijken. De dingen in mijn leven gebeuren zoals ze gebeuren, zonder dat ik daar veel over nadenk of over loop te piekeren. Ik zag de fatale belegging veel meer als een stommiteit dan als een gebeurtenis met een diepere betekenis. Maar dat is intussen veranderd. Om toegang te krijgen tot het objectief bewustzijn, moet je bestaande oordelen en overtuigingen loslaten. Juist dat is een leermomentje voor mezelf geweest. Ik heb namelijk altijd en overal een mening ergens over. Aan de ene kant komt dat assertief en zelfverzekerd over, aan de andere kant maskeert het de onzekerheid die onder het dunne laagje bravoure schuilgaat. De afgelopen maanden in diepe misère hebben me gelouterd. Pas toen heb ik ruimte gegeven aan mijn paranormale gaven en ben ik in contact getreden met mijn eigen ziel. Pas als je wakker bent, wordt er ruimte vrijgemaakt voor synchroniciteit of voor zinvol toeval in je leven.

Paranormale gaven

Gerelateerde afbeelding

Het zat eraan te komen, maar een breekpunt in onze relatie is op maandag 13 april 2009, de dag dat Kathleen 31 jaar oud wordt. Bij de HEMA heb ik twee tompoezen gehaald om haar verjaardag te vieren. Als verrassing heb ik bij de Spullenhulp een engeltje op de kop getikt dat op een wereldbol zit. Het engeltje is helaas niet genoeg om onze relatie te redden. Kathleen barst bij de koffie uit in een niet te stoppen huilbui. Ze kan de armoede niet meer aan en ervaart dat ze langzaam maar zeker in een sociaal isolement terechtkomt. Hoe moet je aan je vriendinnen vertellen dat je wekelijks een voedselpakket bij de voedselhulp ophaalt? Haar studie oppakken lukt steeds slechter en daardoor zit ze hele dagen thuis. “De armoede grijpt me naar de keel,” zegt ze, terwijl ze een wurgbeweging naar haar hals maakt. “Zelfs een normaal verjaardagscadeau zit er niet meer in.” Met tranen in haar ogen loopt ze naar de slaapkamer en pakt haar koffer in om voorgoed bij haar ouders in te trekken. “Nick, het is over,” zijn de laatste woorden die ze uitspreekt, voordat ze de buitendeur van onze flat dichtslaat. Ik huil alsof er een deken van verdriet over mij wordt bedrijfsruimte utrecht heengetrokken. Het is alsof mijn ziel mijn lijf verlaat, omdat deze de ellende niet meer kan aanzien. Ik kan Kathleen haar stap niet kwalijk nemen, want zij heeft hier niet om gevraagd. Naast mijn geld, baan en aanzien, ben ik nu ook de grote liefde van mijn leven kwijt. Hoe diep kan een mens zakken?
Mijn wereld verandert gedurende het voorjaar langzaam in een chaos. Sinds Kathleen bij haar ouders is ingetrokken, zit ik in een negatieve spiraal die me in een diep, donker gat trekt. Aan de kracht van het zwarte gat is niet te ontsnappen en ik verlies langzaamaan mijn gevoel voor tijd. Voor iemand die nooit een depressie heeft meegemaakt, zijn de pijn en de geestelijke nood nauwelijks voor te stellen. Ik val in een oneindig zwart gat, zonder enige hoop op verlichting. Vaak denk ik eraan om vanaf mijn balkon op vier hoog naar beneden te springen. Over de balkonreling heen klimmen en springen. Het is een gemakkelijke en misschien zelfs een mooie dood; voor even kun je in het luchtledige zweven en je totaal vrij van zorgen, armoede en waanbeelden voelen, om dan met een harde klap het licht uit te zien gaan en uiteindelijk terecht te komen in het hemelse paradijs. Mijn moeder houdt me echter tegen en zorgt ervoor dat de deur naar het balkon potdicht blijft. Ditmaal zijn mijn paranormale gaven mijn redding.

Bottomline

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Zeker niet als je het altijd gewend bent geweest om uit te geven wat je wilt. Als je succesvol bent, heb je veel vrienden. Deze uitspraak klopt als een bus is onze ervaring. We hadden veel vrienden, van wie we dachten dat de vriendschapsband hecht en warm was. Maar sinds we in het Soesterkwartier wonen, blijken veel vriendschappen niet veel meer dan gebakken lucht te zijn. We zien en horen niets meer van onze voormalige vrienden en worden zo helemaal op onszelf teruggeworpen. Zo leven we tussen twee werelden in; enerzijds zijn we door de Larense scene uitgekotst, aan de andere kant voelen we ons niet thuis in de volkswijk. Je kunt gemakkelijk filosofisch over armoede praten, maar als je er zelf tot je nek toe inzit, is het een heel ander verhaal. Er is geen goed vooruitzicht. Werk zoeken heeft voorlopig geen zin; alles wat we de komende vier jaar verdienen, wordt rechtstreeks naar de rekening van Solventie overgemaakt. Vandaar dat ik, na al die jaren hard werken, het er nu even bij laat zitten. Gelukkig kan Kathleen blijven studeren omdat haar ouders zo aardig zijn om haar studie te bekostigen.
Het is allemaal mijn eigen schuld en daarom valt het me ook zo zwaar. Eén druk op de knop in augustus vorig jaar heeft ons leven geruïneerd. Pas nu ervaren we de consequenties. Het is een ijskoude februarimaand en ik weet af en toe niet meer hoe ik de dagen door moet komen. Meestal blijf ik tot tien uur liggen, voordat ik er pas uitkom en bij het treinstation de gratis Spits ga halen. Zo heb ik in ieder geval nog een krant. Wat heeft het voor zin om vroeg op te staan als je je de hele dag zit te vervelen. In de supermarkten drink ik een gratis kopje koffie. Op een bedrijfsruimte utrecht tweedehands televisie, die we van de ouders van Kathleen hebben gekregen, kijk ik naar series waarvan ik het bestaan niet eens wist. Omdat ik laat opsta, zit ik vaak tot diep in de nacht naar de televisie te staren. Het absolute dieptepunt is wel dat ik een uur lang apathisch naar onzinnige producten van Tell Sell zit te staren. Ik dank God op mijn blote knieën dat we geen kinderen hebben. Zo’n desperate leefomgeving kun je geen kind aandoen en toch zijn er heel veel kinderen in Nederland die in een dergelijke situatie opgroeien. De hele situatie trekt een zware wissel op mijn gesteldheid. Inmiddels ben ik kilo’s afgevallen, eet ik nauwelijks meer en slaap door de financiële stress alleen maar slechter. Ik begrijp nu ook waar de uitdrukking ‘op een houtje bijten’ vandaan komt. Inderdaad heb ik wat zoethoutstengels gekocht om ‘s avonds voor de buis op te kunnen kauwen. Het is mijn manier om met de hongergevoelens om te gaan. Was de domme investering dan helemaal mijn eigen schuld? Ik denk het niet. Een deel is toe te schrijven aan de omstandigheden en aan de ongelukkige tijdgeest. Het management van Van der Moolen had een bottomline aansturing. Zolang het eindresultaat goed was, kon je je gang gaan. Natuurlijk had Frederick Nouwens van Erven zitten slapen, toen ik de transactie aanging. Hij had het moeten signaleren en moeten terugdraaien. Om zijn eigen hachje te redden, heeft hij me hard aangepakt. Ik was een risico voor zijn carrière, zodat hij me net zo snel en graag kwijt wilde als een steenpuist op zijn kont. En omdat het werk zijn leven is, kan ik het hem niet eens kwalijk nemen.

Ondernemen met ICT

Gerelateerde afbeelding

Welk type marketing moet worden bedreven, zal afhangen van de oriëntatie van een specifiek bedrijf. interne oriëntatie Bedrijven met interne oriëntatie opereren in redelijk homogene en weinig dynamische markten, bijvoorbeeld de benzinemarkt. Bij dit soort bedrijven gaat het om het drukken van de kosten, het optimaliseren van de distributieprocessen en het optimaliseren van contacten met toeleveranciers. Klantenbinding is productbinding. Die binding krijgt gestalte in het distributiekanaal en verder wordt de communicatie onderhouden via massacommunicatie. Merken spelen een grote rol. De rol van internet zal hier beperkt zijn en worden gebruikt voor het informeren van (potentiële) klanten en om bedrijfsprocessen via intranet te faciliteren. focussen op doelgroepen Ondernemingen die focussen op doelgroepen opereren in markten met een grotere dynamiek en bieden daarvoor specifieke producten en diensten aan en streven vaak naar marktleiderschap. Er worden verschillende typen klanten onderscheiden, die goed te kwalificeren en kwantificeren zijn. Voorbeeld: Nike. In de marketingcommunicatie worden verschillende kanalen voor uiteenlopende producten voor diverse doelgroepen ingezet. De heterogeniteit van de vraag is dus relatief groot. Er is een directer contact nodig met de doelgroep en daar wordt internet met name voor gebruikt. Verkoop via internet is dan minder gelukkig, omdat de producent in conflict kan komen met zijn wederverkopers. klant· of netwerkoriëntatie Voor bedrijven die een klant- of nctwcrkoriëntatie hebben, ligt het nut en gebruik van internet heel anders. In het eerste geval gaat het om het nastreven van een directe relatie en binding met individuen. Daarbij wordt het product ‘klantspecifiek’ gemaakt door het bedrijfsruimte utrecht toevoegen van bepaalde diensten, die de suggestie van maatwerk oproepen, zoals bij financiële producten of modulair gebouwde producten als auto’s. Ook legt de onderneming databases aan van aankoopgegevens en klantgedrag van individuele klanten. Die binding kan leiden tot een koopvoorkeur voor bepaalde producten of bij bepaalde distributieplaatsen. Omdat individuele klant(groepen) verschillen, dient er vaak ook sprake te zijn van multichannelstrategie een ‘multichannelstrategie ‘, waarbij de klant zelf bepaalt wanneer hij welk medium kiest om te communiceren. Bij een klantgerichte oriëntatie zal men meer aan relatiemanagement doen. De relatie is meer waard dan een eenmalige transactie. netwerkorienratie Bij een netwerkoriëntatie is er een nog hechtere relatie tussen kopers en verkopers. Er wordt uitgegaan van een relatief heterogene vraag en grote dynamiek. Er zijn sterke en snel wisselende marktomstandigheden, en daardoor is er een nauwe samenwerking tussen diverse partijen (bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop door supermarktketens). Bij de netwerkoriëntatie zullen de aanbieders niet alleen de relatie centraal stellen, maar ook oog hebben voor de wederzijdse belangen en veelal participeren in elkaars bedrijfsprocessen (met bijvoorbeeld ‘just-in-time’- levering als gevolg). De noodzaak om ICT te gebruiken, stijgt naarmate de klant meer centraal staat en meer invloed krijgt op het commerciële proces, bijvoorbeeld via internet (zie ook de subparagrafen 11.5.5 en 11.5.6).

Productieproces in deelactiviteiten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Via het productieproces wordt de organisatiedoelstelling die betrekking heeft op de vraag: ‘Welke producten gaan we maken?’, nader vertaald in de productiemethode. De productiemethode geeft aan op welke wijze de productie kan plaatsvinden. Bij de daadwerkelijke productie is het van belang de kosten van de productieactiviteiten in de gaten te houden. Ook moet steeds worden nagegaan of de planning met betrekking tot de af te leveren hoeveelheden, tegen de vastgestelde kwaliteitsnormen en tegen de vastgestelde kosten en tijdnormen wordt gehaald. Zodra een afwijking wordt geconstateerd, moet ingegrepen worden en moet bijsturing plaatsvinden.
Beslissingen in de productieafdeling De manager van een productieafdeling zal onder meer verantwoordelijk zijn voor: doelmatige technische inrichting en bemensing van de werkplaatsen; efficiënte productie, dat wil zeggen: goede en stipte uitvoering van de orders, daarbij rekening houdend met kwaliteitseisen, tijdnormen en kostenstandaarden.
Beslissingen die in dit verband genomen moeten worden hebben onder meer betrekking op: het accepteren van productieorders en het bedrijfsruimte utrecht afspreken van levertijden; de werkvoorbereiding en werkverdeling over mensen en machines; het bestellen, opslaan, vervoeren van materialen, grond- en hulpstoffen en gereed product en het beheer van tussenmagazijnen en eindmagazijnen; het bepalen van de meest doelmatige weg bij de afhandeling van het product; de calculatie (voor- en na-) van kosten en tijd; kwaliteitscontrole; onderhoud van machines.
Vaststelling optimaal productieprogramma Het vaststellen van het meest voordelige (optimale) productie- en verkoopprogramma hangt niet alleen af van de beschikbare capaciteit, maar ook van de mogelijkheden tot en de kosten van omstelling van de productiemiddelen: een machine, een lopende band, een ploeg uitvoerende werknemers. Bij overgang van het ene naar het andere product is eigenlijk altijd een bepaalde vorm van omstelling nodig. Daarmee is doorgaans ook de nodige tijd gemoeid. Dit is dan niet alleen een kwestie van schoonmaken, ook moeten machines opnieuw worden ingesteld of moet een lopende band worden omgebouwd. Bij het begin van een nieuwe productserie is er dikwijls vrij veel materiaalverlies en tempoverlies. Er is dus sprake van omstel- en instelkosten (en -tijden). Bij het vaststellen van een optimaal productieprogramma moeten deze kosten uiteraard in de berekening worden meegenomen. Als nu tijdelijk een ander product gemaakt gaat worden, moet inmiddels de verkoop van het eerder gemaakte artikel kunnen doorgaan. Daartoe moet dit op voorraad zijn geproduceerd. De voorraadkosten (magazijnruimte, rente over de voorraad en dergelijke) moeten in de berekening worden betrokken. Ook worden hiertoe gerekend de kosten van het aanhouden van een extra voorraad (als veiligheidsvoorraad) om ‘nee-verkopen’ te voorkomen of om het tussendoor draaien van een kleine extra productieserie te voorkomen. De verkoop moet steeds kunnen doorgaan. Bij het vaststellen van het optimale productieprogramma moet dus goed gelet worden op het verband tussen seriegrootte, instel- en omstelkosten en voorraadkosten. In een productiebedrijf is het de taak van de chef Productie om dit verband in de gaten te houden. Efficiënt produceren én ‘nee-verkoop’ voorkomen, vormen daarbij randvoorwaarden. Bij het streven naar de laagst mogelijke kosten moet de verkoop van de producten (uit voorraad) gewoon kunnen doorgaan. Het is dan ook aan te bevelen de verkoopplanning, productieplanning en voorraadplanning in onderlinge samenhang te bezien.