Tagarchief: goedkoop kantoor huren tilburg

Zekerheid bestaat niet

Zekerheid bestaat niet

Eigenlijk moet deze hoofdwet anders worden geformuleerd, namelijk preciezer:
hoe hoger het goedkoop kantoor huren tilburg potentiële rendement, hoe hoger het potentiële verlies. Beleggen
gaat over kansen, niet over zekerheden, over statistiek dus. En statistiek
gaat over grote aantallen. Een mooie illustratie werd pas gegeven in een van
de bedrijfspand huren Arnhem opgaven van de Wetenschapsquiz 1 997. Die luidde als volgt: u hebt in een
quiz 1 . 000 gulden gewonnen. U mag het geld mee naar huis nemen of inzetten
in het bekende kop-of-muntspel. Bij kop wordt het bedrag verdubbeld. Bij
munt krijgt u maar de helft. Wat is de Bedrijfsruimte huren Haarlem juiste statistische redenering? Het juiste
antwoord, zo stelde NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek, is dat u de gok moet wagen. De redenering is als volgt. Volgens de
statistiek is de winstverwachting kans maal opbrengst. Dus als u niet gokt,
is uw winstverwachting 1 00% x 1 . 000 is 1 . 000 gulden. Als u wel gokt is uw
winstverwachting (50% x 2. 000) + (50% x 500) is 1 . 250 gulden. U moet dus
gokken. Dat antwoord is statistisch gezien volkomen juist. Waarom voelt het
dan toch niet lekker? Dat komt omdat u een zeer reële kans hebt om, als u gokt,
de helft van uw geld te verliezen. Toch zegt statistiek dat uw winstverwachting
bij gokken hoger wordt. Maar statistiek geldt voor grote aantallen. Dat betekent
dat dit de juiste strategie is voor een grote groep gokkers die de opbrengst
samen delen. Naarmate de groep groter wordt, zal de kans dat de gemiddelde
opbrengst per gokker 1 . 250 gulden wordt tot bijna 100% stijgen. Als u het bedrijfspand huren Arnhem spelletje
een keer individueel speelt, gaat de vlieger niet op. U hebt 50% kans om
500 gulden te verliezen en u hebt ook 50% kans om 1 . 000 gulden extra te winnen.
Dat is alles. Statistiek gaat over grote aantallen, grote groepen, lange tijd.
En dat moet u nooit uit het oog verliezen als u gaat beleggen. In advertenties
die de zegeningen van het beleggen in aandelen bezingen, kom t vaak een zin
voor als “het rendement op aandelen is de afgelopen 20 jaar gemiddeld 15%
geweest, veel hoger dan op de spaarrekening’; waarbij de percen tages kunnen
variëren afhankelijk van de bedoelde aandelen. Dat is volkomen waar. Maar
de zin wordt vaak gebruikt om te suggereren dat aandelen voor iedereen, en
altijd, een goede belegging zijn. Maar niet ieder aandeel is gemiddeld zo veel
gestegen. Een gemiddelde is een sta tistische grootheid. Zij is slechts van mogelijk
belang voor een belegger die zijn geld voor minstens 20 jaar vastzet en die
in alle aandelen belegt. Zelfs dan kan hij nog niet op 15% rendement rekenen,
wan t statistiek voorspelt kansen, geen zekerheden. Bovendien is de kans dat
de geschiedenis zich herhaalt onbekend. En als uw beleggingshorizon korter is
dan 20 jaar hebt u nog minder aan dit gegeven. Slech ts twee zaken staan vast.
Het gemiddelde rendement op aandelen is in het verleden hoger geweest dan
het gemiddelde rendement op een spaarrekening. En aandelen hebben sterker
gefluctueerd dan de rente. Daaruit volgt dat de kans op een hoog rendement
bij een belegging in aandelen groter is dan bij een spaarrekening. En daar
komt de eerste hoofdwet van beleggen vandaan. Alle algemene opvattingen
over het risicoprofiel van verschillende soorten beleggingen zijn op statistische
en historische gegevens gebaseerd, op het verleden dus, en op kansen. Pas als
u zich dat volkomen realiseert, hebt u er wat aan, anders leidt het maar tot

het BAR en de markthuur

het BAR en de markthuur

 

 

 

 

Wanneer het BAR en de markthuur bekend zijn, kan de maximale investering worden berekend waarbij dit rendement kan worden behaald. Als het gaat om een   klein kantoor huren arnhem aankoopbeslissing, kan de marktprijs worden vergeleken met de maximale investering die van het BAR is afgeleid. Als de te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten, lager is dan de maximale investering, is de aanschaf in beginsel rationeel. Volgens dezelfde redenering kan de residuele grondwaarde van een uit te geven terrein voor vastgoedont- wikkeling worden bepaald.
Voorbeeld
Stel, een kantoor huren amsterdam grachten  object dat in gebruik is geweest in de gezondheidszorg, wordt te koop aangeboden. Een projectontwikkelaar is geïnteresseerd in de herontwikkeling van het object tot hoogwaardige kantoorruimte. Onderzoek wijst uit dat in het bestaande casco voor € 1,5 miljoen moet worden verbouwd om 1.000 m2 direct verhuurbare kantoorruimte te creëren. Voor kantoorobjecten in de omgeving die qua ligging en uitvoering vergelijkbaar zijn, wordt een    goedkope kantoorruimte huren den haag huurprijsniveau van circa € 250,- per m2 vvo gehaald. De ontwikkelaar vereist een BAR van (minimaal) 8%. Wat is de prijs die de ontwikkelaar maximaal zal betalen voor het object? €250,- De maximale investering bedraagt:  ———– = €3.125,- per m2 vvo. 8% De aanpassingskosten bedragen € 1,5 miljoen voor 1.000 m2 – € 1.500,- per m2 vvo. De maximale aanschafprijs bedraagt de maximale investering min de aanpassingskosten, dat wil zeggen € 3.125,- – /- € 1.500,- – € 1.625,-perm2. Als de prijs onder de € 1.625.000,- ligt, zal de ontwikkelaar het project verwerven.

BEOORDELINGSMETHODES VASTGOED

Als het BAR gebruikt wordt om de maximale investering te berekenen, wordt ook wel gesproken over de (huur)kapitalisatiefactor. De kapitalisa- tiefactor en het BAR zijn reciproque getallen: een BAR van 8% komt overeen met een factor van 12,5. Bij een markthuur van € 250,- bedraagt de maximale investering € 250,- x 12,5 = € 3.125,-. De kapitalisatiefactor geeft dus aan hoeveel maal de jaarhuur moet worden betaald of ontvangen bij aan- of verkoop.
Wanneer de totale investeringen van een nieuwbouwobject bekend zijn, kan met behulp van het BAR worden berekend wat de huurprijs zou moeten worden om het aanvangsrendement te halen. Als de   goedkoop kantoor huren tilburg  investering en de huurprijs bekend zijn, kan het BAR zelf worden berekend. In vastgoedpe- riodieken wordt soms een BAR van een object weergegeven, dat is afgeleid van openbaar gemaakte gegevens over het investeringsniveau en de huurprijs