Tagarchief: kantoor huren te Arnhem

De vraag naar vastgoed

De vraag naar vastgoed

hangt af van de kantoorpand te huur Amsterdam volgende determinanten:
1. de prijs van vastgoed: naarmate vakantiebungalows goedkoper worden zullen meer mensen geneigd zijn er een te kopen;
2. het kantoor huren te Arnhem inkomen van mensen of organisaties: wanneer mensen meer verdienen of bedrijven meer winst maken zal hun vraag naar kwalitatief goed vastgoed stijgen;
3. prijzen van gerelateerde goederen: wanneer koopwoningen duurder worden ten opzichte van woonboten zal de vraag naar woonboten toenemen;
4. de kantoorpand te huur in Den Haag smaak van kopers: wanneer iedereen in een oud woonboerderijtje of een Amsterdams grachtenpand wil wonen zal de vraag naar deze vastgoedobjecten toenemen;
5. de verwachtingen van mensen of organisaties: wanneer bedrijven optimistisch zijn over hun toekomstige verdiensten kunnen zij besluiten meer geld aan vastgoed uit te geven, waardoor de vraag naar vastgoed toeneemt;
6. het aantal partijen: wanneer veel mensen in een koopwoning willen wonen neemt de vraag naar koopwoningen toe. Hetzelfde effect treedt op als veel ondernemingen hun (hoofd)kantoren in de Randstad willen vestigen.
De vraag naar vastgoed wordt bepaald door het gedrag van kopers op de vastgoedmarkt. Naast kopers spelen de producenten dan wel aanbieders van vastgoed een belangrijke rol. Zij bepalen het aanbod op de vastgoedmarkt: de hoeveelheid vastgoed die aanbieders kunnen en willen verkopen. Het aanbod wordt bepaald door de volgende determinanten:
1. de bedrijfsruimte te huur in tilburg prijs. Wanneer producenten een hoge prijs voor hun vastgoed kunnen krijgen is het erg winstgevend om vastgoed aan te bieden. Door deze hoge winstgevendheid zullen producenten veel vastgoed willen aanbieden. Dit verschijnsel wordt de wet van het toenemende aanbod genoemd: als de prijzen – ceteris paribus – stijgen, zal ook de aangeboden hoeveelheid stijgen;
2. de prijs van grondstoffen. Als de beton- en houtprijzen sterk stijgen is het minder winstgevend om vastgoed aan te bieden, waardoor het aanbod daalt;
3. de productietechnologie. Voortgaande technische innovaties maken het mogelijk de bouwkosten van vastgoed te drukken, waardoor de aangeboden hoeveelheid zal stijgen;
4. de verwachtingen van producenten. Wanneer de producenten optimistisch zijn over

beleggen in vastgoed

beleggen in vastgoed

Voor de minder vermogende particulieren zijn indirecte beleggingen vaak de enige mogelijkheid om te beleggen in vastgoed. Ook de professionele beleggers die grote hoeveelheden geld beschikbaar hebben voor beleggingen in vastgoed, verschuiven echter hun beleid in toenemende mate van directe naar indirecte beleggingen (zie tabel 1 ). Verschillende ogb’s hebben een specifiek profiel naar locatie en/of naar categorie (kantoren, winkels, woningen, etc.). Hierdoor is het mogelijk om met aandelenparticipaties in verschillende ogb’s te diversifiëren.bedrijfsruimte huren Amsterdam
bedrijfsruimte huren Amsterdam

Directe beleggers in vastgoed kunnen in drie categorieën worden verdeeld. Naast de professionele ogb’s of vastgoedfondsen zijn, qua volume en marktinvloed, de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen belang­ rijk. In totaal hadden deze partijen in 1 998 voor bijna € 60 miljard belegd in vastgoed1 1 • Tot slot spelen de buitenlandse vastgoedbeleggers van bedrijfsruimte huren in Amsterdam een steeds grotere rol op de Nederlandse vastgoedmarkt. Jaarlijks kopen deze drie professionele partijen voor vele miljarden aan Nederlands commercieel vastgoed aan (zie tabel 2).
1 1 Inclusief indirecte beleggingen (bron: CBS Statistiek Institutionele Beleggers).

COMMERCIEEL VASTGOED
1995 1996 1997 1998 1999 2000 • Bedrijfsruimte [] Winkels 0 Kantoren
Figuur 1 . 9: Verdeling vastgoedbeleggingen naar marktsegment Bron: Jones Lang LaSalle
Ondernemingen die vastgoed in eigendom hebben als schil om hun pri­maire proces, de eigenaar-gebruikers, zijn minder gericht op de waarde­ stijging van hun vastgoed en worden in deze optiek niet als belegger beschouwd. Ook projectontwikkelaars bewegen zich feitelijk op de beleg­gingsmarkt zoals kantoor huren te Arnhem. Omdat zij meer een kortetermijndoelstelling hebben, wordt ook deze partij niet als belegger gezien.


Met de toename van indirecte beleggingen in vastgoed is ook het vermo­gen van de gespecialiseerde vastgoedfondsen gestegen. Opmerkelijk is dat deze fondsen voor een belangrijk deel in het buitenland actief zijn: meer dan 80% van het vastgoed in portefeuille is buiten Nederland gelegen. Voor buitenlandse vastgoedbeleggingen zijn de Verenigde Staten het meest populair, op afstand gevolgd door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
De pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen beheren anno 2000 een vermogen van bijna € 700 miljard. Primaire doelstelling is het behalen van rendement op ingelegde pensioen- en verzekeringspremies, om aan toekomstige verplichtingen in de vorm van uitkeringen te kunnen voldoen. Hierbij wordt gestreefd naar een langdurig evenwicht tussen de inkomsten uit premies en de uitgaven aan uitkeringen. Om dit te bereiken, kan wor­den gekozen uit een groot aantal verschillende beleggingscategorieën, waaronder vastgoed en bedrijfsruimte te huur te Den Haag.

Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen zijn onderworpen aan de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Deze wet verplicht de maatschappijen hun gelden op een ‘solide’ manier te beleggen, met inachtneming van bepaalde eisen van liquiditeit, rendement en soliditeit. Een en ander resulteerde in het verleden in een conservatief beleggingsbeleid met een grote nadruk op d e zogenaamde ‘ vastrentende’ waarde n 1 2 zoals (staats)obligaties. Deze bieden immers, in tegenstelling tot aandelen, een grote mate van zekerheid over de opbrengst op enig moment. Ook vastgoed zoals kantoor huren in Tilburg is in deze optiek aantrekkelijk, vooral door de geïndexeerde huurinkomsten.
Het aandeel van vastgoed in de totale beleggingsmix staat door de sterk gestegen aandeelkoersen en het beperkte