Belang voor het uitzetten van de kasstromen

De volgende begrippen zijn van belang voor het uitzetten van de kasstromen van de huurinkomsten. Huurinkomsten worden meestal uitgedrukt in jaarbedragen per vierkante meter GBO voor huurwoningen en per vierkante meter VVO voor overige objecten. Voor huurwoningen is het ook gebruikelijk om de huur per maand te gebruiken. Bruto contracthuur Dit is de bruto huur die contractueel is vastgelegd in een huurcontract. Er kunnen één of meerdere huurcontracten zijn met verschillende looptijden en verschillende aanvullende voorwaarden. Voor goedkoop kantoor huren amsterdam commercieel vastgoed geldt dat de contracthuur jaarlijks wordt aangepast met een index. In veel gevallen is die index de consumentenprijsindex (CPI). Aan het eind van een contract kan verlenging plaatsvinden al dan niet met een aanpassing aan de markthuur. Huren en huurcontracten zijn voor bepaalde vastgoedcategorieën sterk gereguleerd. Dit geldt in Nederland voor o.a. winkels en goedkoop kantoor huren arnhem huurwoningen. Van 95% van alle huurwoningen in Nederland zijn de huren gereguleerd. Theoretische bruto huuropbrengst Dit is de contracthuur in een jaar van een object bij volledige verhuur en zonder rekening te houden met huurkortingen en huurvrije perioden. Markthuur en markthuurwaarde De markthuur is de huur die voor een vergelijkbaar object op een vergelijkbare locatie met een vergelijkbare ouderdom wordt gevraagd op een open markt. De markthuurwaarde is de totale goedkoop kantoor huren eindhoven jaarhuur op basis van volledige verhuur bij de gegeven markthuur. Huurdervingen Huurdervingen worden in mindering gebracht op de bruto huur. Huurdervingen kunnen het gevolg zijn van leegstand en huurkortingen. 52 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN Leegstand Fysieke leegstand, d.w.z. vierkante meters die gedurende een bepaalde periode niet verhuurd kunnen worden. Dit vertaalt zich in financiële leegstand: het bedrag aan huurinkomsten dat gederfd wordt als gevolg van gehele of gedeeltelijke leegstand. Leegstand drukken we meestal uit als een percentage van het totaal verhuurbare vierkante meters. De financiële leegstand berekenen we door in een periode het percentage leegstaande vierkante meters VVO te vermenigvuldigen met het totaal VVO en vervolgens met de huur per vierkante meter VVO. Het ligt voor de hand om voor de huur de markthuur te nemen. Lege vierkante meters zouden immers tegen goedkoop kantoor huren den haag markthuur verhuurd kunnen worden. In sommige gevallen kunnen we ook de contracthuur per vierkante meter VVO als basis nemen. We onderscheiden drie typen leegstand: 1. Aanvangsleegstand (of aanloopleegstand): geheel of gedeeltelijke leegstand bij aanvang van de exploitatie van een object; 2. Mutatieleegstand (of frictieleegstand): leegstand die het gevolg is van wisseling van huurders. Tussen het vertrek van de ene huurder en de komst van een nieuwe huurder zit een periode van leegstand; 3. Structurele leegstand: langdurige leegstand als gevolg van marktechnische omstandigheden zoals overcapaciteit, een ongunstige locatie of een ongunstige gebouwindeling. Gegeven een percentage leegstand van Lt% van het totale VVO in een periode en een bruto huur van Ht per vierkante meter VVO is de financiële leegstand FLt in de periode t te berekenen. Voor Ht kan de bruto markthuur of de contracthuur genomen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>