Belaste levering op verzoek

Belaste levering op verzoek


De verkoop van een gebouw twee jaar na het  kantoorruimte huren in Amsterdam tijdstip van eerste ingebruikname is vrijgesteld van BTW. Verkoper en koper hebben echter, binnen nader te bespreken voorwaarden, de mogelijkheid deze vrijstelling niet te gebruiken en op verzoek gebruik te maken van een met BTW belaste levering. De  reden om hiervoor te opteren, is gelegen in de  Bedrijfsruimte te huur in Arnhem verrekening van de BTW die de verkoper bij de verwerving van het betreffende gebouw in aftrek heeft gebracht. Als bij de aankoop of oplevering van het onroerend goed BTW in rekening is gebracht bij een ondernemer, kan hij deze verrekenen met de fiscus. Vanaf dit moment gaat de zogenaamde herzieningsperiode van tien jaar van start1. Bij een vrijgestelde levering binnen deze termijn moet de  goedkope kantoorruimte huren den haag betreffende ondernemer een gedeelte, naar rato van het verstrijken van de termijn, van de BTW die bij de bouw of aankoop in aftrek is gebracht, terugbetalen aan de fiscus.
Voorbeeld
Eigenaar A koopt op 1 januari 1998 een kantoor voor € 1 miljoen exclusief BTW. De in rekening gebrachte BTW van € 190.000,- verrekent hij met de  winkelpand te huur Tilburg fiscus. Op 31 december 2002 verkoopt A het kantoor aan B. A heeft dus gedurende vier jaren van het pand gebruikgemaakt. De tweejaarstermijn is verstreken, waardoor van rechtswege geen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>