beleggen in vastgoed

beleggen in vastgoed

Voor de minder vermogende particulieren zijn indirecte beleggingen vaak de enige mogelijkheid om te beleggen in vastgoed. Ook de professionele beleggers die grote hoeveelheden geld beschikbaar hebben voor beleggingen in vastgoed, verschuiven echter hun beleid in toenemende mate van directe naar indirecte beleggingen (zie tabel 1 ). Verschillende ogb’s hebben een specifiek profiel naar locatie en/of naar categorie (kantoren, winkels, woningen, etc.). Hierdoor is het mogelijk om met aandelenparticipaties in verschillende ogb’s te diversifiëren.bedrijfsruimte huren Amsterdam
bedrijfsruimte huren Amsterdam

Directe beleggers in vastgoed kunnen in drie categorieën worden verdeeld. Naast de professionele ogb’s of vastgoedfondsen zijn, qua volume en marktinvloed, de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen belang­ rijk. In totaal hadden deze partijen in 1 998 voor bijna € 60 miljard belegd in vastgoed1 1 • Tot slot spelen de buitenlandse vastgoedbeleggers van bedrijfsruimte huren in Amsterdam een steeds grotere rol op de Nederlandse vastgoedmarkt. Jaarlijks kopen deze drie professionele partijen voor vele miljarden aan Nederlands commercieel vastgoed aan (zie tabel 2).
1 1 Inclusief indirecte beleggingen (bron: CBS Statistiek Institutionele Beleggers).

COMMERCIEEL VASTGOED
1995 1996 1997 1998 1999 2000 • Bedrijfsruimte [] Winkels 0 Kantoren
Figuur 1 . 9: Verdeling vastgoedbeleggingen naar marktsegment Bron: Jones Lang LaSalle
Ondernemingen die vastgoed in eigendom hebben als schil om hun pri­maire proces, de eigenaar-gebruikers, zijn minder gericht op de waarde­ stijging van hun vastgoed en worden in deze optiek niet als belegger beschouwd. Ook projectontwikkelaars bewegen zich feitelijk op de beleg­gingsmarkt zoals kantoor huren te Arnhem. Omdat zij meer een kortetermijndoelstelling hebben, wordt ook deze partij niet als belegger gezien.


Met de toename van indirecte beleggingen in vastgoed is ook het vermo­gen van de gespecialiseerde vastgoedfondsen gestegen. Opmerkelijk is dat deze fondsen voor een belangrijk deel in het buitenland actief zijn: meer dan 80% van het vastgoed in portefeuille is buiten Nederland gelegen. Voor buitenlandse vastgoedbeleggingen zijn de Verenigde Staten het meest populair, op afstand gevolgd door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
De pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen beheren anno 2000 een vermogen van bijna € 700 miljard. Primaire doelstelling is het behalen van rendement op ingelegde pensioen- en verzekeringspremies, om aan toekomstige verplichtingen in de vorm van uitkeringen te kunnen voldoen. Hierbij wordt gestreefd naar een langdurig evenwicht tussen de inkomsten uit premies en de uitgaven aan uitkeringen. Om dit te bereiken, kan wor­den gekozen uit een groot aantal verschillende beleggingscategorieën, waaronder vastgoed en bedrijfsruimte te huur te Den Haag.

Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen zijn onderworpen aan de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Deze wet verplicht de maatschappijen hun gelden op een ‘solide’ manier te beleggen, met inachtneming van bepaalde eisen van liquiditeit, rendement en soliditeit. Een en ander resulteerde in het verleden in een conservatief beleggingsbeleid met een grote nadruk op d e zogenaamde ‘ vastrentende’ waarde n 1 2 zoals (staats)obligaties. Deze bieden immers, in tegenstelling tot aandelen, een grote mate van zekerheid over de opbrengst op enig moment. Ook vastgoed zoals kantoor huren in Tilburg is in deze optiek aantrekkelijk, vooral door de geïndexeerde huurinkomsten.
Het aandeel van vastgoed in de totale beleggingsmix staat door de sterk gestegen aandeelkoersen en het beperkte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>