Beleidsvlak / Strategisch vastgoedmanagement

Beleidsvlak / Strategisch vastgoedmanagement: VAS: VastgoedAnalyse en -Strategie; – BSC: Balanced ScoreCard; Programmeringsvlak / Tactisch vastgoedmanagement: HS: HuisvestingsSatisfactie CM: Conditiemeting Inrichten GGA/PVE-I: Gebouw in GebruikAnalyse / Programma van Eisen voor Instandhouding MJP: MeerJarenPlanning FMP: Financiële MeerjarenPrognose 442 BIJLAGE 4 VASTGOEDMANAGEMENTINFORMATIESYSTEEM INTEGRAAL BEHEER VAN VASTGOED (!BV) Uitvoeringsvlak / Operationeel goedkoop kantoor huren amsterdam vastgoedmanagement: – Relatiebeheer – RBVH: – RBVL: – MK: – OB: – Verhuur EH: – RB: – Vastgoedbeheer – RBVL: – MK: – OB: – PJP: – Verhuur EH: – RB: RelatieBeheer van Vastgoed voor Huurders RelatieBeheer van Vastgoed voor Leveranciers Meldingen/Klachten ObjectenBeheer Verhuur Eenheden RuimteBeheer RelatieBeheer van Vastgoed voor Leveranciers Meldingen/Klachten ObjectenBeheer Procesbewaking Jaar Plan Verhuur Eenheden RuimteBeheer – Financieel/administratief beheer – RBVH: RelatieBeheer van Vastgoed voor Huurders – RBVL: RelatieBeheer van Vastgoed voor Leveranciers – MK: Meldingen/Klachten – OB: ObjectenBeheer – PJP: Procesbewaking Jaar Plan – FA: FotoArchief – PA: ProjectenArchief – Verhuur EH: Verhuur Eenheden – RB: RuimteBeheer Ontwikkelingsvlak / Operationeel beheer – RBVH: RelatieBeheer van Vastgoed voor Huurders – RBVL: RelatieBeheer van Vastgoed voor Leveranciers – MK: Meldingen/Klachten – OB: ObjectenBeheer – PJP: Procesbewaking Jaar Plan – FA: FotoArchief – PA: ProjectenArchief – Verhuur EH: Verhuur Eenheden – RB: RuimteBeheer VastgoedAnalyse en -Strategie (VAS) De VAS-module wordt ingezet voor het ontwikkelen van strategieën op bedrijfsniveau, op stedelijk, wijk-, goedkoop kantoor huren arnhem buurt- en complex- dan wel objectniveau. Door externe en interne factoren regelmatig met elkaar te confronteren krijgt het management zicht op de kansen en bedreigingen en op de sterke en zwakke kanten van het vastgoedbedrijf. Samen met de BSC-module ( Balanced ScoreCard) biedt de VAS-module het management van vastgoedorganisaties aan de ene kant de mogelijkheid zicht te houden op de 443 VASTGOEDMANAGEMENT dagelijkse praktijk, alsmede de mogelijkheid tot goedkoop kantoor huren eindhoven heldere analyses te komen. De gevolgen van de gekozen strategie zijn hiermee direct zichtbaar. De VAS-module kent een open definitiestructuur. Dat wil zeggen dat – afhankelijk van de situatie en de bedrijfsoriëntatie van de vastgoedorganisatie – zowel de interne (productiviteit en lenigheid van de organisatie) als de externe aspecten die van belang zijn voor strategievorming ( marktgerichtheid en innovatie) kunnen worden benoemd. Door de relevante externe en interne factoren per complex en/of object te matchen en onder te brengen in portfoliomatrices goedkoop kantoor huren den haag kan het management inzicht krijgen in strategische oplossingsrichtingen, die leiden tot een verbetering van de performance van de vastgoedportefeuille. Ook is het mogelijk de VAS-module te koppelen met bijvoorbeeld geografische informatiesystemen (GIS).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>