Bepalend voor de parkeerinkomsten

Bepalend voor de parkeerinkomsten zijn de openingstijden en de bezettingsgraad (die vormen samen het totale aantal verkochte uren) en het parkeertarief van een parkeerHOOFDSTUK 3 – VASTGOEDEXPLOITATIE: GEBRUIKEN EN BELEGGEN 87 garage. De parkeervraag en de parkeerdruk in de directe omgeving zijn bepalend voor het gebruik van een parkeergarage. Daarnaast goedkoop kantoor huren amsterdam zijn ook de ligging, bereikbaarheid, de schaarste aan parkeerplaatsen in de directe omgeving en vindbaarheid van invloed op de gerealiseerde omzet. Het parkeertarief wordt vaak bepaald door de gemeente, in ieder geval in die zin dat het tarief sterk wordt bepaald door het gemeentelijk tariefbeleid voor parkeren in de openbare ruimte. De laatste vijf jaar stijgen de (omzetgerelateerde) huren (door hogere parkeertarieven) in de meeste gevallen sterker dan markthuren van ander goedkoop kantoor huren arnhem commercieel vastgoed. Door mobiliteitsgroei (groei van het wagenpark in Nederland) en een toenemende bereidheid om dubbelgebruik toe te staan kunnen er hogere omzetten in de garages worden behaald. Bij dubbelgebruik wordt een garage bijvoorbeeld overdag en gedurende week voor parkeren personeel gebruikt en in de avonduren of weekeinde opengesteld voor kort parkeren. De waarde van de parkeervoorziening per parkeerplaats is sterk afhankelijk van specifieke locatiekenmerken als binnenstedelijk, ziekenhuis, stationsomgeving of functiegebonden parkeren. Evenals kantoorlocaties kan voor openbare parkeergarages een onderscheid worden gemaakt in A, B en C locaties. Binnenstedelijk gelegen parkeergarages in de grotere gemeenten (top 20) zijn A locaties, parkeergarages in gemeenten met 70.000-1 20.000 inwoners, in stadsdelen van de grotere gemeenten en bij ziekenhuizen zijn B locaties, garages gelegen in de periferie en op wijkniveau zijn C locaties. Daarnaast is parkeren altijd een afgeleide van locatiegebonden functies. Andere factoren die de waarde beïnvloeden zijn: bereikbaarheid van de garage, loopafstanden tot de functies in de omgeving, verhouding capaciteit versus parkeerbehoefte, mogelijkheden dubbelgebruik. Er bestaan dus zeer goedkoop kantoor huren eindhoven grote verschillen in de waarden van parkeervoorzieningen. Deze verschillen komen tot uiting in het verschil in bruto aanvangsrendementen. Als indicatie gelden de volgende bruto aanvangsrendementen: voor A locaties 5% tot 6%, voor B locaties 6% tot 7% en voor C locaties 7% tot 8%. Bijzonder complex is de waardering van nieuw te bouwen parkeergarages in grootschalige gebiedsontwikkelingen. Er is veelal geen historisch trackrecord omtrent de parkeervraag en die parkeervraag manifesteert zich pas in volle omvang op het moment dat gebied ook zijn voltooiing nadert. Alleen door een combinatie van jarenlange ervaring met de dynamiek van gebiedsontwikkelingen en een zeer grondige analyse van de betreffende situatie en randvoorwaarden zijn specialisten in staat betrouwbare goedkoop kantoor huren den haag waarderingen te maken. Exploitatiegericht vastgoed Vastgoedcategorieën als kantoren, solitaire winkels en woningen kennen waarderingen die afgeleid worden van markthuren en marktconforme rendementen. Hierbij is een markthuur leidend in de waardering. Bij exploitatiegericht vastgoed is er over het algemeen geen markthuur van toepassing en ook geen BAR. De waarde van het vastgoed hangt af van de onderneming die het vastgoed in gebruik gaat nemen. Hierbij moeten we denken aan hotels, energiecentrales, olieraffinaderijen, pretparken en dergelijke. In dit soort situaties wordt vanuit de omzetpotentie, de kostenstructuur en de marktconforme winstverwachting een residuele kasstroom bepaald ten behoeve van het vastgoed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>