Dalende kwaliteit van de vastgoeddiensten

Dalende kwaliteit van de vastgoeddiensten

Als gevolg van de dalende kwaliteit van de Bedrijfsruimte te huur in Arnhem vastgoeddiensten gaan huurders op zoek naar alternatieve huisvesting. Met andere woorden: hun mobiliteit neemt toe. Dit uit zich in een grote verhuisgeneigdheid, toenemende mutatiegraad, leegstand en uiteenlopende weigeringsmotieven van potentiële huurders. Uiteindelijk resulteert dit in een instroom van sociaal en financieel zwakkere huurders. Als dit proces bij meerdere vastgoedobjecten in de bedrijfsruimte te huur in tilburg buurt optreedt, leidt dit al gauw tot een daling van de sociale kwaliteit van de omgeving. Hierdoor neemt de mutatiegraad verder toe en treedt er leegstand op. Door de dalende sociale kwaliteit krijgen vandalisme en verpaupering een kans, zodat het vastgoedobject een slechte reputatie krijgt. Dit kan een negatieve uitstraling op de algemene voorzieningen in de kantoorpand huren centrum zwolle omgeving van het vastgoedobject hebben. En dit leidt weer tot een verdere verslechtering van de prijs-kwaliteitverhouding voor bestaande en zittende huurders. Door de dalende kwaliteit van het vastgoed krijgt de sociaal-fysieke vervalspiraal een nieuwe impuls.
De financieel-sociale vervalspiraal is in onderstaand schema weergegeven. Financieel-sociale vervalspiraal.
De financieel-sociale vervalspiraal maakt de Kantoorruimte huren in Amsterdam financiële consequenties van het hierboven beschreven sociaal-fysieke verval inzichtelijk op de exploitatierekening van de verhuurder. Wanneer de vraag naar het vastgoed daalt – als gevolg van de dalende kwaliteit van de vastgoeddiensten – treedt de sociale vervalspiraal in werking, die leidt tot een toenemende mobiliteit en leegstand. Dit resulteert in lagere huuropbrengsten, waardoor de exploitatie financieel onrendabel wordt. Om toch maar huuropbrengsten binnen te krijgen verlaagt de verhuurder zijn selectienorm, zodat financieel zwakkere huurders kunnen instromen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>