De besturing van organisaties

Gerelateerde afbeelding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de besturing van organisaties. Hieronder wordt verstaan het leiden van een organisatie naar de gestelde doelen. Deze doelen kunnen slechts worden bereikt indien er een aantal bedrijfsprocessen, dus menselijke activiteiten, in een organisatie op een effectieve en efficiënte wijze wordt uitgevoerd. Onder een bedrijfsproces wordt een geordende bundeling van menselijke activiteiten verstaan in relatie tot de productie van goederen en/ of diensten. 1 Het kan hierbij gaan om zowel profit- als non-profitorganisaties. Enkele voorbeelden van bedrijfsprocessen zijn: inkoopprocessen, flexplek huren amsterdam productieprocessen, administratieve processen, marketingprocessen, verkoopprocessen enzovoort. Elk bedrijfsproces kan weer worden onderverdeeld in subprocessen die eveneens bestuurd moeten worden. De bedrijfsprocessen zullen door het bedrijfsbestuur in de hand moeten worden gehouden ofwel beheerst, willen de organisatiedoelstellingen worden bereikt. Deze activiteit wordt procesbeheersing genoemd. Procesbeheersing kan worden gedefinieerd als het doelgericht laten verlopen van bedrijfsprocessen door middel van planning, coördinatie en bijsturing. Procesbeheersing is zoals gezegd een taak van de bestuurders van een organisatie. Hiermee worden de leidinggevenden of managers bedoeld. In dit hoofdstuk zal achtereenvolgens aandacht flexplek huren eindhoven worden geschonken aan verschillende typen bedrijfsprocessen, de beheersing daarvan, toegevoegde waarde en logistiek management (8.2), verschillende bestuurniveaus en hun specifieke taken (8.3), beelden van organisatiebestuur (8.4) en aan methoden om bedrijfsprocessen te beheersen (8.5).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>