De factor rente (rendementseis, discontovoet)

In alle voorgaande paragrafen is de factor rente (rendementseis, discontovoet) een belangrijke parameter. Eén van kernvragen is daarom: welke discontovoet gebruiken we en waarom? Het antwoord op die vraag is niet zo eenvoudig te geven. Welke rente gehanteerd wordt is o.a. afhankelijk goedkoop kantoor huren amsterdam van het type investering en de financieringsstructuur. Globaal zijn er de volgende typen investeringen te onderscheiden: 1. Investeringen die inkomen moeten genereren voor een investeerder. Bij dit type investering vereist de investeerder een positief inkomenssaldo: er moet meer uit de investering komen dan er in goedkoop kantoor huren arnhem gaat. In contante waarde termen: de NCW moet groter zijn dan O; 2. Investeringen die zichzelf moeten bekostigen. Bij dit type investeringen is een positief saldo niet noodzakelijk. Het volstaat dat de financieringslasten kunnen worden betaald: de NCW = 0; 3. Investeringen die maatschappelijk noodzakelijk zijn. Dit zijn investeringen die vanuit financieel perspectief onrendabel zijn: het inkomenssaldo is negatief. de NCW is < 0. Bij dit type investering wordt een financieringsrente gehanteerd en worden tekorten aangevuld uit subsidies; 4. Investeringen in leningen Ook een lening is een asset waarop een investeerder rendement wil maken. Dit rendement is gekoppeld aan de geld- en kapitaalmarkt en hier wordt met opslagen gewerkt (credit spreads), of goedkoop kantoor huren eindhoven wordt bijvoorbeeld de waarde van een rentevaste periode vertaald in een opslag op een variabele rente. Daarnaast is de rente afhankelijk van de financieringsstructuur. Investeringen worden vaak gefinancierd via een combinatie van vreemd en van eigen vermogen. Op beide componenten wordt een andere rendementseis gehanteerd. Een veel gebruikte discontovoet is in dat geval de WACC: de gemiddelde kosten van vreemd en eigen vermogen (Weighted Average Cost of Capita!). De WACC kunnen we berekenen op basis van het percentage vreemd vermogen (ook wel Loan-to-Value LTV), de kosten van vreemd vermogen (rvv) en de goedkoop kantoor huren den haag kosten van eigen vermogen (rev)· Kan de rente op vreemde financiering in mindering gebracht worden op de bruto winst, dan zit in de WACC ook nog het percentage winstbelasting (T). De vergelijking voor de berekening van de WACC is de volgende: WACC = LTVrvv.(1 -T) +(1-LTV).re v Stel het percentage vreemd vermogen is 70% (LTV = 0,7), de kosten van vreemd vermogen bedragen 6%, de kosten van eigen vermogen bedragen 20% dan is de WACC (voor belasting): WACC = 0,7.6% + 0,3.20 % ::::: 10% Als we de WACC berekenen rekening houdend met een belastingpercentage van 25% dan is de WACC: WACC = 0,7.6%.(1 – 0,25) + 0,3.20% ::::: 9%

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>