De huisvestingsmanager

De huisvestingsmanager vertaalt hierin het genera! management naar huisvestingsmanagement. Het facility management richt zich vooral op het coördineren en optimaliseren van een groot aantal operationele zaken. Het huisvestingsmanagement vraagt tegenwoordig echter goedkoop kantoor huren amsterdam om een meer strategische aanpak. Een aanpak die niet alleen zorgt voor kostenbeheersing, maar ook inzicht geeft in de planning van huisvesting en bijdraagt aan de continuïteit en flexibiliteit van de organisatie. De huisvestingsmanager van goedkoop kantoor huren arnhem nu is daarom de schakel tussen het algemeen management van het concern en de facility managers van de afzonderlijke business units of vestigingen. Vanuit deze centrale positie houdt hij zich bezig met: strategische concernbesluiten (genera! management); financieel-economische en juridische aspecten (vastgoedmanagement); – projectcoördinatie en -uitvoering (projectmanagement); – beheeraspecten van huisvesting (facility management). 361 1 1 .1.1 VASTGOEDMANAGEMENT De huisvestingsmanager doet voorstellen ten aanzien van de bedrijfshuisvesting en presenteert die aan het algemeen management (inclusief financiële, tijds- en personele planning, enz.). Tijdens de uitvoering van projecten speelt de goedkoop kantoor huren den haag huisvestingsmanager de rol van coördinerend projectmanager. Hij onderhoudt contacten met architecten, aannemers, ontwikkelaars, gemeenten en het project- en bouwmanagement. Tijdens dit proces vindt ook intensief contact plaats met de lokale facility manager. Het gaat dan om de ingebruikname van het pand, inclusief bijvoorbeeld meubilering, technische installaties, de verhuizing en uiteindelijk het beheersen van de huisvestingskosten. Dit is een breed takenpakket, met grote verantwoordelijkheden. Het is daarom van groot belang dat de huisvestingsmanager vrij is goedkoop kantoor huren eindhoven van de dagelijkse beslommeringen, bijvoorbeeld door het uitbesteden van activiteiten die niet tot de kernactiviteiten behoren. Op deze manier kan hij zich geheel bezighouden met het orkestreren van de huisvestingsactiviteiten. Huisvestingsmanagers moeten daarom over de volgende kwaliteiten beschikken: – een goed conceptueel denkkader. Verstand van vastgoed alleen is niet voldoende. De vastgoedmanager moet ook beschikken over goede kennis van de processen en veranderingen in de organisatie; – het kunnen maken van analyses, hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen scheiden en het kunnen maken van keuzes (knopen doorhakken); communicatieve en presentatievaardigheden om de plannen aan de man en tot uitvoering te kunnen brengen (Bron: Suyker, Bedrijfshuisvestingsbeheer in de praktijk, nr. 6, 1 996, p. 3-5). Kortom, huisvestingsmanagement is een volwaardige discipline geworden. Hierna zullen we enkele concepten en analysemethoden bespreken die van grote waarde kunnen zijn voor succesvol huisvestingsmanagement.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>