De humanistische geloofsoorlogen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aanvankelijk leken de verschillen tussen liberaal humanisme, socialistisch humanisme en evolutionair humanisme tamelijk onbeduidend. Vergeleken bij de enorme kloof tussen alle humanistische sektes en het christendom, de islam of het hindoeïsme waren de meningsverschillen tussen uiteenlopende versies van het humanisme te verwaarlozen. Zolang we het er met zijn allen over eens zijn dat God dood is en dat de menselijke belevingswereld het enige is wat het universum zin geeft, maakt het dan echt zoveel uit of we alle menselijke ervaringen gelijkschakelen of sommige daarvan superieur achten aan andere? Maar toen het humanisme de wereld veroverde, werden deze schisma’s alsmaar groter, tot ze uiteindelijk winkel huren amsterdam ontbrandden in de dodelijkste geloofsoorlog uit de geschiedenis. In het eerste decennium van de twintigste eeuw stonden de orthodoxe liberalen volgens hun eigen gevoel nog heel sterk in hun schoenen. Ze waren ervan overtuigd dat de wereld een ongekende periode van vrede en voorspoed wachtte als individuen maximale vrijheid van expressie kregen en hun hart konden volgen. Het kon wat tijd kosten om de kluisters van traditionele hiërarchieën, obscurantistische religies en hardvochtige wereldrijken te ontmantelen, maar elk decennium zou nieuwe vrijheden en verworvenheden brengen en uiteindelijk zouden we het paradijs op aarde creëren. In de gouden tijden van juni 1914 dachten de liberalen dat de geschiedenis aan hun kant stond. Tegen kerst 1914 waren de liberalen in shock en in de decennia daarna kwamen hun ideeën van links en rechts onder vuur te liggen. Socialisten beweerden dat het liberalisme in wezen een vijgenblad is voor een gewetenloos, uitbuitend, racistisch systeem. Het opschepperige woord ‘vrijheid’ moest gelezen worden als ‘eigendom’. De verdediging van het recht van het individu om te doen wat goed voelt leidde in de meeste gevallen tot het beschermen van het bezit en de privileges van de middenklasse en de bovenlaag. Wat heb je aan de vrijheid om te leven waar je wilt als je de huur niet kunt betalen, de vrijheid om te studeren wat winkel huren eindhoven je interesseert als je het collegegeld niet hebt en de vrijheid om te gaan waar je maar wilt als je geen auto kunt kopen? Onder het liberalisme, zo werd alom geschimpt, was iedereen vrij om te verhongeren. Erger nog, met al die aansporingen aan mensen om zichzelf als aparte individuen te beschouwen scheidde het liberalisme hen van hun klassengenoten, zodat ze zich niet konden verenigen tegen het systeem dan hen onderdrukte. Het liberalisme hield de ongelijkheid dus in stand en veroordeelde de massa tot armoede en de elite tot vervreemding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>