De kasstroom

De huurder brengt de kasstroom vanuit het vastgoedobject naar de eigenaar tot stand. Het is belangrijk dat het beleid is gericht op het tevreden houden van de huurder, nu en in de toekomst. Via de metingen vanuit het bedrijfsruimte huren amsterdam klantperspectief in de Balanced ScoreCard wordt de kwal iteit gemeten die de organisatie aan de huurder biedt. Zo wordt bekeken of het aantal klachten van huurders, het planmatig en correctief onderhoud, de kwa l iteit van de vastgoedobjecten bedrijfspand huren Arnhem en de hu isvestingssatisfactie aan de normen voldoen. Zie hoofdstuk 1 0. 1 .7 over de Balanced ScoreCard voor een concrete invulling van het klantperspectief. Beschrijving van het bezit Alvorens een oordeel te kunnen vormen over een vastgoedbedrijf is het nodig een helder beeld te hebben van de opbouw van het bezit, dan wel van de vastgoedobjecten die het vastgoedbedrijf in beheer heeft. Het beeld dat men zich zal vormen van een 1 70 VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6.2 vastgoedbedrijf met een ‘oud’ vastgoedbezit, waarvan de objecten gesitueerd zijn op slechte locaties en verhuurd zijn aan zwakke huurders, zal sterk verschillen met dat van een vastgoedbedrijf dat het beheer voert over een gevarieerd bezit naar leeftijd, type, huurders en geografische spreiding. Het vastgoedbedrijf dat een gevarieerd bezit heeft loopt een minder groot risico, mocht één bepaald type niet goed renderen. Daarnaast kantoorruimte huren centrum Eindhoven is het nodig inzicht te hebben in de opbouw van het vastgoed om beter in staat te zijn het vastgoedbedrijf te spiegelen aan andere vastgoedbedrijven. Belangrijke karakteristieken van het bezit zijn: – bouwjaar; – locatie: – geografische ligging (bijvoorbeeld o.b. v. CBS-wijkindeling); – kwaliteit locatie (bijvoorbeeld ABC-classificatie kantoorgebouwen). – bouwmethode; – verhuurbaar oppervlak; – type vastgoed (woningen, kantoren, bedrijfsruimten of winkels), goedkope kantoorruimte huren den haag subklasse en functie (bijvoorbeeld woningen in topsegment of sociale huursector, een sporthal voor sportbeoefening, enz.); – gemiddelde huurprijs per vierkante meter of eenheid; – technische kwaliteit; – functionele kwaliteit; – ruimtelijke kwaliteit; – monumentale status. Om snel inzicht te krijgen in de karakteristieken van het vastgoedbezit op portefeuilleniveau kan men bij de presentatie van de gegevens het beste gebruikmaken van grafieken en tabellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>