De maakbare samenleving

De maakbare samenleving heeft haar congé gekregen. Het ideaalbeeld, waarbij bestuurders in Den Haag en gemeentelijke instellingen de maatschappij op hun manier handen en voeten trachtten te geven, is achterhaald. De samenleving bepaalt namelijk zélf wel hoe dat samenleven gestalte moet krijgen. Volgens Bijdendijk zijn er drie oorzaken die in de vorige eeuw hebben geleid bedrijfsruimte huren amsterdam tot een uitermate onwenselijke scheiding van maatschappelijke functies: een te analytische benadering van de stedenbouw, de drang om bouwkosten te besparen en de sturingsdrift van hogerhand. Vooruitstrevende architecten en stedenbouwers zijn op een gegeven moment gaan analyseren. Ze hebben een bedrijfspand huren Arnhem aantal functies uit de samenleving gelicht, die op de ideale manier geprobeerd vorm te geven, en deze vervolgens naast elkaar in ‘de ideale stad’ geplant. Men had bedacht dat de Nederlandse huishoudens bestonden uit een werkende man, een kokende vrouw en twee kinderen die graag ruim wilden wonen in het groen. Dus zette men 1 3.000 ruime en identieke fiats in het groen neer. Productietechnisch een enorme besparing, zo zagen de bouwers al snel in. En de overheid dacht: hé, dat is kantoorruimte huren centrum Eindhoven een mooi besturingsinstrument! Wij kunnen lekker hier blijven zitten en precies vertellen hoe het moet. De maakbare samenleving. Ziedaar de redenen voor de populariteit van de scheiding van functies. Het meest duidelijke voorbeeld is de Bijlmer: wonen, parkeren, werken, winkelen, fietsen, wandelen; werkelijk alle functies zijn uit elkaar gehaald. De vormgevers meenden het ideaal te hebben gevonden, maar het effect was dat niemand het leuk vond om daar te wonen. Vergelijk dat eens met een traditioneel stukje stad, zoals de Utrechtsestraat in Amsterdam. Iedereen zit bovenop elkaar, je wordt van je sokken gereden door de tram, er zijn nauwelijks parkeermogelijkheden, en de straatjes zijn smal. En toch wordt het als één van de allerleukste gebieden van de stad ervaren. (. .. ) Gebouwen hebben een goedkope kantoorruimte huren den haag langere levensduur dan opvattingen, en dus moeten we structuren maken en gebouwen neerzetten die alle mogelijke functies kunnen herbergen. ( Bron: Frank Bijdendijk, Building Business, mei 2003) 283 8.3 VASTGOEDMANAGEMENT Basiscyclus ontwerpproces Ontwerpen is in feite een vorm van deductief redeneren (afleiding vanuit het algemene naar het bijzondere) en soms een vorm van inductief denken (poneren van een algemene stelling vanuit een aantal bijzondere gevallen). Met name inductief denken is gebaseerd op (praktijk)ervaringen, waarbij specifieke ervaringen leiden tot algemene stellingen. Hier hebben we het over ervaringen die tot inzicht dan wel kennis hebben geleid. Die kennis komt tot uiting in vuistregels (X stenen per vierkante meter metselwerk, halfsteensverband), richtlijnen (brandweervoorschriften, handleidingen, enz.), normen (NEN-bladen), enz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>