De organisatiestructuur

Gerelateerde afbeelding

Het handhaven van bestaande, veelal functionele hiërarchische organi- functionele hiërarchische organisasatiestructuren druist in tegen de gedachte van MANS. De bestaande or- tiestructuren ganisatiestructuren kenmerken zich onder meer door een vergaande opsplitsing van regelende en uitvoerende taken.
Waar hebben bedrijven bij kwaliteitszorg de meeste moeite mee?
Klein bedrijf • Totaal middelgrote bedrijven • Industrie • Detailhandel
Bron: Monagemf!nt Team, 21 februari 1994
e Informatiesystemen • Informatiesystemen verschaffen vaak niet de informatie om tot kwaliteitsverbetering te komen flexplek huren amsterdam maar slechts financiële informatie als omzetgegevens, uitgaven, winstcijfers en dergelijke.
Doelstellingen en plannen • Kwaliteitsdoelstellingen en -plannen worden vaak in onvoldoende mate besproken met lagere niveaus in de organisatie. Uit de media Kwaliteitsbeleid bij HOLEC Doelstelling en toepassingsgebied Het kwaliteitsbeleid is gericht op de ondersteuning en versterking van het ondernemingsbeleid (strategie) teneinde de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen.
Definitie Total Quality Management (TQM) is een wijze van bedrijfsvoering waarbij continu en op systematische wijze wordt gewerkt aan verbetering van de totale prestatie van het bedrijf. Het kwaliteitsbeleid richt zich op negen aandachtsgebieden. Deze zijn: Organisatie: • leiderschap • Personeelsmanagement Beleid en strategie Resultaten: • Waardering door klanten
Organisatie: Resultaten: Middelenmanagement Ondernemingsresultaten • Processen
Waardering door de klant is één van de meetbare doelstellingen, waarbij ‘geschiktheid voor gebruik’ (Fitness for Use) als uitgangspunt wordt gehanteerd. Het kwaliteitsbeleid is erop gericht afwijkingen te voorkomen en kwaliteitskosten te reduceren tot een minimum. Medewerkers worden door middel van training, procedures en middelen in staat gesteld om hun toegevoegde waarde in de zin van kwaliteit te optimaliseren.
Uitwerking De uitwerking van het kwaliteitsbeleid vindt plaats door middel van: • het produceren en leveren van producten en diensten die geen maatschappelijk onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen (milieu/gezondheid/veiligheid); het scheppen van een zo eenvoudig en helder mogelijke organisatie, waarin de taken, verantwoordelijkheden en flexplek huren eindhoven bevoegdheden van elke medewerker zijn vastgelegd en optimaal op elkaar zijn afgestemd; het continu verbeteren van het voortbrengingsproces door optimale terugkoppeling van procesgegevens; het daadwerkelijk nakomen van met de klant gemaakte afspraken, zodat deze de zekerheid heeft dat hij producten en diensten ontvangt met een overeengekomen prijs, levertijd en kwaliteit; het betrekken van alle medewerkers bij de controle op en het verantwoordelijk stellen voor hun eigen werk; • het waarborgen van het kwaliteitsborgingssysteem volgens ISO 14001 door een door de Raad voor de Accreditatie erkende certificerende instantie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>