De overheid

Gerelateerde afbeelding

De overheid verschaft het sociaal-economische en wettelijke kader waarbinnen organisaties hun functie vervullen. Ook zorgt de overheid voor voorzieningen met betrekking tot de infrastructuur, denk aan wegen, scheepvaartroutes en het spoorwegnet. De overheid zorgt verder voor wetgeving op velerlei gebied, denk aan milieuwetgeving, vestigingswetgeving, openingstijden en winkelsluiting, en de Wet op de Ondernemingsraden. Ook oefent de rijksoverheid haar invloed uit op macro-economisch gebied via de rijksbegrotingen, subsidies, loon- en prijsmaatregelen en dergelijke. Voor de bijdrage die de rijksoverheid, de provinciale of de gemeentelijke overheid levert, ontvangt ze als vergoeding co-working space amsterdam belastingen op bijvoorbeeld winst, inkomen, omzet of vermogen of allerlei heffingen en retributies. Ook in internationaal verband worden beslissingen in organisaties beïnvloed, bijvoorbeeld vanuit Brussel door allerlei EU-beslissingen.
Onze maatschappelijke orde wordt gekenmerkt door concurrentie. Belangrijke factoren daarbij zijn onder meer het aantal concurrenten en hun positie en marktaandeel. In concurrentie met andere organisaties wordt dus op markten geopereerd, wordt reclame gemaakt, komt het productaanbod tot stand, wordt prijs- en kwaliteitsniveau bepaald, en wordt gebruikgemaakt van distributiekanalen. Soms maken organisaties daarbij onderling bepaalde afspraken, zoals loon- en prijsafspraken, of worden activiteiten gezamenlijk gedaan, denk aan collectieve reclame, onderzoek en ontwikkeling. Ten behoeve van het algemeen belang geeft de overheid op haar beurt voorschriften, bijvoorbeeld met betrekking tot prijsafspraken en anti-monopoliepositie of juist ter bevordering van samenwerking, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en in het midden- en kleinbedrijf.
Meer en meer treden co-working space eindhoven belangenorganisaties naar voren om namens bepaalde groeperingen in onze samenleving standpunten kenbaar te maken of om in onderhandelingsprocessen hun belangen te verdedigen. In dit verband zijn de organisaties van werknemers en werkgevers te noemen, denk bijvoorbeeld aan FNV, CNV, VNO-NCW en KNOV, en in brancheverband FME en BOVAG.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>