Een aantal risicogroepen

Aan de hand van figuur 6- 19 kan een aantal risicogroepen worden onderscheiden: – kleine kans – klein gevolg: het onderkennen bedrijfsruimte huren amsterdam van deze risico’s is meestal al voldoende, omdat maatregelen om de risico’s te vermijden of te reduceren vaak niet rendabel zijn; kleine kans – groot gevolg: het optreden van deze risico’s is onvoorspelbaar door de lage frequentie van optreden (bijvoorbeeld een aardbeving). Zich verzekeren tegen de gevolgen is bedrijfspand huren Arnhem meestal de beste oplossing; grote kans – klein gevolg: door de hoge frequentie zijn deze risico’s gemakkelijk te voorspellen. Met de juiste beheersmaatregelen kunnen ze worden gereduceerd of voorkomen; grote kans – groot gevolg: deze risico’s zijn erg groot en zullen zo veel mogelijk moeten worden voorkomen. Risico’s bij het beheer van vastgoed Wat zijn de risico’s die een onderneming tegenkomt bij het kantoorruimte huren centrum Eindhoven ontwikkelen en beheren van vastgoed? Over het algemeen kent vastgoedontwikkeling een hoger risico dan het beheer van onroerend goed. De hieronder beschreven risico’s zijn het product van het risicomanagement van diverse beursgenoteerde vastgoedfondsenorganisaties: Wereldhave, B&S Vastgoed Nederland NV en VastNed Offices/Industrial. Wereldhave belegt 192 VASTGOEDMANAGEMENT OP DELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6.5 in kantoren, winkelcentra en bedrijfs- en woonruimte in België, Finland, Frankrijk, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wereldhave beschikt over een geïntegreerde organisatie voor de ontwikkeling van, investeringen in en het beheren van haar vastgoed met eigen goedkope kantoorruimte huren den haag dochterorganisaties in deze landen. B&S Vastgoed Nederland NV belegt in soortgelijk vastgoed als Wereldhave, maar dan expliciet in Nederlands vastgoed. VastNed belegt daarentegen alleen in kantoren en semi-industrieel vastgoed in Nederland, België en Duitsland. Zoals we eerder zagen zijn deze beursgenoteerde vastgoedfondsen verplicht de Corporate Governance Code na te leven. Niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen die lid zijn van de VVF (Vereniging Vastgoedfondsen) zijn verplicht hun prospectus te laten toetsen door de STV (Stichting Transparantie Vastgoedfondsen). De STV ontwikkelt en onderhoudt een gedragscode en standaarden voor informatieverstrekking, waarin in ook risicofactoren worden opgenomen. De STV wil de professionaliteit, de transparantie en het vertrouwen in de markt van beleggingen in deze fondsen vergroten. De uitkomsten van onderzoeken door het STV zijn openbaar. Dit betekent dat risicomanagement ook voor niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen steeds belangrijker wordt. Het in kaart brengen van de verschillende risico’s gebeurt aan de hand een aantal categorieën: A. Organisatierisico’s: – bedrijfsrisico’s; – strategische risico’s. B. Operationele risico’s: – commerciële risico’s; technische risico’s; financiële, administratieve en juridische risico’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>