Een energiezuiniger kantoorgebouw

Bovendien wordt een energiezuiniger kantoorgebouw – met corresponderende 301 9.1.2 VASTGOEDMANAGEMENT lagere servicekosten – sterk gewaardeerd door kantoorgebruikers. Hoewel investeringen in duurzame oplossingen voor kantoorgebouwen pas op de lange termijn zullen worden terugverdiend, nemen eigenaren steeds vaker het initiatief bedrijfsruimte huren amsterdam tot energiebesparende maatregelen. Dat vereist een flinke investering, maar het resultaat van die investering is dat het energieverbruik vermindert, zodat de energierekening en de servicekosten dalen. De energiebesparing komt daarmee vooral ten goede aan de huurder. Wanneer de eigenaar zelf ook profiteert van zijn investering neemt de bereidheid om te investeren toe. De resultaten uit het onderzoek geven aan dat energiezuinigheid een belangrijke rol speelt in de huisvestingskeuze van kantoorgebruikers. Doorgaans blijken deze bereid om voor een energiezuiniger pand extra huur te betalen. Ook zijn er aanwijzingen dat de verhuurbaarheid toeneemt. Een bedrijfspand huren Arnhem verbetering van de energieprestatie vermindert daarmee het leegstandsrisico voor de eigenaar. Dat is een stimulans voor eigenaren om in energiezuinige maatregelen te investeren. Klanttevredenheid De klanttevredenheid kan worden gemeten door enquêtes naar de huisvestingssatisfactie (zie hoofdstuk 6). De huisvestingssatisfactie kan worden gemeten bij verhuur en bij vertrek van de huurder – de zogenoemde exit-interviews – en levert belangrijke informatie voor beleidsvorming. Ruimtebeheer Ruimtebeheer is een belangrijk onderdeel van de relatiebeheerder. Ruimtebeheer moet hier niet in de technische zin van het woord worden opgevat, maar kantorruimte huren centrum Eindhoven in de commerciële zin van het woord. De huurder is namelijk niet zozeer geïnteresseerd in de bouwkundige opbouw van de ruimte, maar veel meer in de indeling van het totale gebouw in ruimten en de eigenschappen van de ruimten. Om deze reden is het van belang dat de relatiebeheerder de ruimte-indeling en ruimtefuncties op een efficiënte manier kan monitoren. Het resultaat zal veelal de berekeningsgrondslag van tal van doorbelastingen bepalen en als basis fungeren voor het opstellen van facilitaire contracten. Dergelijke overzichten zijn van grote goedkope kantoorruimte huren den haag waarde voor de relatiebeheerder bij de analyse van wat de bestaande of potentiële huurder precies wil en wat de relatiebeheerder kan aanbieden. Tekeningen en overzichtsfoto’s verduidelijken het geheel. Bij de vaststelling van de huur- of verkoopprijs van het vastgoedobject speelt het verhuurbare vloeroppervlak een belangrijke rol. De bepaling van dergelijke oppervlakten is aan vastomlijnde regels gebonden die zijn beschreven in de norm NEN 2580 voor het eenduidig bepalen van oppervlakten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>