Een performancemeting

Gerelateerde afbeelding

Een sterkte/zwakte-onderzoek kan op twee verschillende wijzen worden uitgevoerd namelijk vanuit: functionele gebieden 2 resultaten Integrale of partiële benadering? Intern onderzoek vanuit functionele gebieden Bij een benadering vanuit functionele gebieden wordt er vanuit de organisatie een aantal functionele eenheden onderscheiden waarbinnen gelijksoortige activiteiten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: Research & Development, inkoop, verkoop enzovoort. Bij een intern onderzoek vanuit deze functionele gebieden vindt er een performance-meting plaats. Hierbij wordt per functioneel gebied een aantal aspecten vastgesteld, waarop het functioneel gebied wordt beoordeeld. De score wordt uitgedrukt in: sterk, neutraal of zwak. De score kan worden gerelateerd aan die van de (belangrijkste) concurrenten. Door de gevonden punten met een lijn te verbinden wordt een chart verkregen van de performance-metingen (zie figuur 2.8).
De benodigde informatie voor het uitvoeren van een performancemeting kan worden verkregen uit intern onderzoek, marktonderzoek of klantenonderzoek. In veel organisaties hebben de account-managers tot taak om periodiek met de klant vragenlijsten door te nemen waarbij de klant de leverancier beoordeelt.
Niet alle factoren zijn voor de vergaderruimte amsterdam organisatie even belangrijk om succes op de markt te hebben. Daarom zal na de performance-meting de belangrijkheid van de verschillende aspecten worden vastgesteld. De uitkomsten van de performance-meting kunnen dan worden ‘gewogen’.
Indien een intern onderzoek betrekking heeft het doorlichten van een beperkt aantal functionele gebieden, dan wordt er gesproken van een partiële (enkelvoudige) benadering. Het gevaar hiervan kan zijn dat bij een onjuiste of onvolledige probleemstelling de analysegebieden een onjuiste voorstelling geven van de gang van zaken en daarmee leiden tot verkeerde beslissingen. Het voordeel is natuurlijk de beperkte tijd die gemoeid is met het doorlichten van een beperkt aantal functionele gebieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>