Het bedrijfsleven bespaart, de dienstverlening verschraalt

Het bedrijfsleven bespaart, de dienstverlening verschraalt Snijden in de service om tot betere resultaten te komen. Voor veel bedrijven was dat het antwoord op de economische neergang in 2002. Deze ‘efficiëntere bedrijfsvoering’ raakt vooral de consument. Heeft u het ook gemerkt: in uw kerstpakket zit net wat minder dan vorig jaar; call centers waar u langer in de wacht staat; een goedkoop kantoor huren amsterdam supermarkt die vol klanten staat en toch niet meer dan twee kassa’s open heeft? Afgelopen jaar leek dat vaker het geval dan voorheen. Veel bedrijven bezuinigden op personeel en service om de bedrijfskosten terug te dringen. De NS, bijvoorbeeld, bezuinigt op de dienstverlening en verhoogt de tarieven. Vanwege goedkoop kantoor huren arnhem slechte jaarresultaten over 2002 schaft de spoorwegmaatschappij de rai/catering af, stopt het in acht steden met de treintaxi en wil het de prijs van treinkaartjes twee keer in een halfjaar verhogen. Vooral de laatste maatregel doet de reiziger pijn. ( Bron: Het Financieele Dagblad, 2 j anuari 2003) Naast de samenhang tussen conjunctuur en strategisch aangrijpingspunt bestaat er ook een relatie tussen de organisatievorm en het strategische aangrijpingspunt. In de praktijk gaat efficiëntiebeleid vaak gepaard met het zogenoemde stroomlijnen van de organisatie. Hierbij moeten vooral stafafdelingen het ontgelden. Een beleid gericht op effectiviteit of creativiteit leidt mogelijk juist tot het vergroten van de afdelingen marketing en R&D, terwijl het vergroten van de flexibiliteit vaak gepaard gaat met een reductie van het middenkader. Dit zijn natuurlijk geen universele wetten. In elk geval zal moeten worden nagegaan op welke manier de goedkoop kantoor huren eindhoven organisatievorm de strategie ondersteunt, en of er wijzigingen moeten worden aangebracht. Operationele uitgangspunten Operationele uitgangspunten Bij de analyse van de organisatiestructuur in relatie tot het bedrijfsgebouw maken we gebruik van de contingency-benadering van Mintzberg. Moderne samenlevingen bestaan niet alleen uit eenmansbedrijfjes. Het merendeel van de organisaties bestaat uit (veel) meer dan één persoon. Door samen te werken in organisaties zijn immers voordelen te behalen, en wordt de winst vergroot. Een probleem hierbij is dat de arbeid binnen de organisatie over meerdere personen moet worden verdeeld, omdat niet alle taken door één persoon kunnen worden uitgevoerd. Het blijft echter niet bij een simpele goedkoop kantoor huren den haag taakverdeling. Zijn de taken eenmaal verdeeld, dan moeten ze ook worden geïntegreerd tot een samenhangend geheel. Mintzberg verdeelt de arbeid in een organisatie op basis van organisatiestructuurparameters. De integratie van taken gebeurt door het hanteren van coördinatiemechanismen. Hierna bespreken we de invloed van drie structuurparameters ( functiespecialisatie, afdelingsvorming en afdelingsgrootte) en twee coördinatiemechanismen (wederzijdse afstemming en direct toezicht) op het ontwerp van een bedrijfsgebouw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>