Het toekennen van een beoordelingscijfer

Het toekennen van een beoordelingscijfer aan een gegadigde op grond van de gestelde vragen bij de selectieprocedure is in een aantal gevallen de meest objectieve manier. Hierbij worden de cijfers van alle aannemers in een categorie samengenomen. De hoogste 1 0% en de laagste 1 0% worden bedrijfsruimte huren amsterdam buiten beschouwing gelaten. Van de overige getallen wordt het gemiddelde bepaald. Dit gemiddelde levert de hoogste score op en naarmate de afwijking tot dat gemiddelde groter wordt, wordt de score lager. Bij de overige rubrieken moet de beoordeling plaatsvinden op basis van eigen inzichten en vakkennis van de beoordelaar. Dit is dus min of meer subjectief. Op basis van deze subjectiviteit komt vervolgens het beoordelingscijfer tot stand. Deze subjectiviteit wordt gedeeltelijk bedrijfsgrond huren Arnhem ondervangen door: – elke beoordelaar alle aannemers te laten beoordelen, zodat de onderlinge vergelijking van de aannemers toch op grond van gelijke criteria plaatsvindt; – de beoordeling door meerdere beoordelaars te laten plaatsvinden, zodat door middeling van de beoordelingscijfers eventuele verschillen tussen de beoordelaars en persoonlijke voorkeuren van de beoordelaars worden genivelleerd. De indeling van de aannemers in categorieën geschiedt op grond van de omzet in onderhoud en kantoorruimte huren centrum Eindhoven renovatie, dus los van de totale omzet van een aannemer. De te onderscheiden categorieën zijn: 1. € 0-5 miljoen; 2. € 5-20 miljoen; 3. > € 20 miljoen. Aan de geselecteerde aannemers worden bestek en de activiteitenlijst of hoeveelhedenlijst ter beschikking gesteld. Het is hierbij van belang dat aanbesteder de inschrijvende partij oplegt gebruik te maken van het zogenaamde uitvoeringspakket (activiteiten- of hoeveelhedenlijst), aangezien die qua indeling en opzet vergelijkbaar is met de voorcalculatie van het projectteam van de opdrachtgever, en het hierdoor goed mogelijk is voorcalculatie en inschrijvingsbegroting met elkaar te vergelijken. Om een goede greep te hebben en te houden op de inschrijvingsbegroting zal de opdrachtgever trachten een aantal zaken met betrekking tot de opgestelde begroting duidelijk in beeld te krijgen. Ten eerste zal hij te weten moeten komen welk gewogen, gemiddeld uurtarief wordt gehanteerd. Ten tweede zal de opdrachtgever trachten te achterhalen of de visie van 315 9.3.5 VASTGOEDMANAGEMENT het uitvoerende bedrijf aangaande de te behalen kwaliteiten overeenkomt met wat hijzelf voor ogen heeft. Anders gezegd: is in deze het bestek duidelijk? Ten derde, mocht het tot verschuiving komen naar aanleiding van de goedkope kantoorruimte huren den haag hoeveelheden, dan is het belangrijk voor alle onderdelen een prijs per eenheid af te spreken, de verrekenprijzen. Daarnaast kan het wenselijk zijn per activiteit het aantal manuren per eenheid, en de materiaalprijzen per eenheid vast te leggen. Ten slotte zal de opbouw van de staart van de begroting onderwerp van onderhandeling zijn (de bouwplaatskosten, algemene kosten, en de opslagpercentages winst- en risico).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>