Management versus leiderschap Management

Gerelateerde afbeelding

Leading Change Het succesvol doorvoeren van veranderingen in organisaties blijkt voor zeventig tot negentig procent het resultaat van leiderschap en voor tien tot dertig procent het resultaat van management. Kotter maakt in zijn boek leading Change een onderscheid tussen leiders en managers.
Management versus leiderschap Management • Planning en budgettering Organiseren en inzetten van mensen Controle en probleemoplossen
Management zorgt ervoor dat de verwachte korte-termijnresultaten worden bereikt.
leiderschap Ontwikkelen van een flexplek huren amsterdam toekomstvisie Communiceren van de visie Motiveren en inspireren
leiderschap zorgt voor veranderingen! Pogingen voor het doorvoeren van veranderingen kunnen tijdelijk succesvol zijn, maar falen als deze onevenwichtig blijken te zijn.
Pogingen tot invoering van veranderingen leiden tot niets.
Alle zeer succesvolle veranderingen in organisaties combineren goed leiderschap met goed management.
Korte-termijnsuccessen zijn haalbaar met name door kostenbesparingen of door fusies en overnames. Maar echte veranderingen komen moeizaam van de grond. En er wordt bijna nooit in geslaagd om veranderingen in te voeren die lange-termijneffect hebben.
Management
Veranderingsprocessen worden vaak begeleid door een organisatieadviseur. De organisatie in kwestie (de cliënt) vraagt daarbij om specialistische hulp (de adviseur) ten aanzien van bepaalde aspecten binnen de organisatie. Organisatieadvieswerk houdt in het leveren van een onaf- organisatieadvieswerk hankelijk en deskundig advies met betrekking tot het vaststellen en oplossen van organisatieproblemen, en het eventueel assisteren bij de invoering van voorgestelde oplossingen.24 Het doel van het advieswerk is het verbeteren van de efficiency en/ of de effectiviteit van de organisatie.
Organisatieadviseur: snel groeiend beroep De vraag naar organisatieadviseurs blijft de komende jaren sterk stijgen. Het  flexplek huren eindhoven Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt (Roa) heeft becijferd dat de werkgelegenheid in de management consultancy tot 2002 nog met tien procent zal toenemen. Daarmee staat de organisatieadviseur op nummer drie van de lijst snelst groeiende beroepen in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>