Ontwikkelen van alternatieven

Gerelateerde afbeelding

Vragen die binnen deze fase gesteld kunnen worden, zijn: • Is het probleem incidenteel of structureel? • Hoe urgent is het probleem? • Wat is de reikwijdte van het probleem? • Wat is de relatie van het probleem met andere gebieden/afdelingen binnen en buiten de organisatie? • Is het probleem relationeel of organisatorisch van aard?
In deze fase gaat het erom om reële alternatieven te ontwikkelen die een oplossing kunnen zijn voor het probleem, dat in de vorige fase vastgesteld en geanalyseerd is. In bepaalde gevallen komt uit het kantoor huren amsterdam omschrijven en analyseren van het probleem als het ware vanzelf naar voren hoe het dan wel zou moeten. In andere situaties is dit echter niet het geval. De wijze waarop alternatieven worden ontwikkeld hangt onder meer af van de bekendheid van de organisatie met het probleem. Indien het probleem bekend is, dan zijn er wellicht oplossingen uit het verleden voorhanden die wederom te gebruiken zijn. Bij volledig nieuwe problemen zal men oplossingen moeten zoeken of ontwikkelen. Het is van belang om zoveel mogelijk alternatieven te ontwikkelen en zeker niet met het eerste gevonden alternatief aan de slag te gaan. Om tot een groot aantal alternatieven te komen zal een groot beroep worden gedaan op de creativiteit van de organisatieleden (meer hierover in paragraaf?.5.1). Nadat in de vorige fase de alternatieven opgesteld zijn, heeft deze fase tot doel het juiste alternatief te kiezen. Bij het kiezen van het juiste alternatief spelen de twee volgende aspecten een belangrijke rol: het opstel- juiste alternatief kiezen len van criteria en het bestuderen van de gevolgen van de verschillende alternatieven. Om tot een goede keuze te komen is het nodig om over criteria te beschikken, waartegen de alternatieven gewogen worden. Het opstellen van deze criteria is in de praktijk geen gemakkelijke zaak, vanwege het feit dat probleemsituaties vaak kantoor huren eindhoven complex van structuur zijn. Het is in dit kader ook niet mogelijk algemeen geldende criteria te formuleren omdat problemen altijd specifiek van aard zijn. Daarentegen kan wel gesteld worden dat criteria aan een aantal voorwaarden dienen te voldoen. • Criteria moeten zoveel mogelijk meetbaar zijn Criteria moeten te kwantificeren zijn. Anders kan het toetsen van het alternatief aan het criterium niet eenduidig gebeuren, er kunnen interpretatieverschillen ontstaan. • Criteria moeten haalbaar zijn Het ligt in de bedoeling dat het gekozen alternatief uitgevoerd wordt. Mensen moeten het geloof hebben dat dit binnen redelijke grenzen ook realiseerbaar is. • Criteria moeten aansluiten bij de probleemsituatie Deze aansluiting moet zo specifiek mogelijk plaatsvinden. Een criterium dat in te algemene termen is geformuleerd kan in bepaalde situaties tot de verkeerde keuze leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>