Op naar Oz

Gerelateerde afbeelding

Net als alle andere bronnen van gezag hebben gevoelens zo hun tekortkomingen. Het humanisme gaat ervan uit dat elk mens een authentiek innerlijk zelf heeft, maar als ik daarnaar probeer te luisteren, hoor ik vaak ofwel stilte of een kakofonie van tegenstrijdige stemmen. Om dat probleem te overwinnen heeft het humanisme ons niet alleen een nieuwe bron van gezag gegeven, maar ook een nieuwe methode om dat gezag te raadplegen en tot ware kennis te komen. In het middeleeuwse Europa was de voornaamste formule voor kennis: KENNIS = BIJBEL x LOGICA.* Als mensen het antwoord op een belang
* Deze formule bevat een maalteken omdat de elementen op elkaar inwerken. Volgens middeleeuwse scholastici kun je de Bijbel hoe dan ook niet begrijpen zonder logica. Als je logische waarde nul is, dan kun je de Bijbel van a tot z doorlezen, maar blijft de som van je kennis nul. Omgekeerd is het zo kantoorruimte huren arnhem dat geen enkele hoeveelheid logica je kan helpen als je Bijbelwaarde nul is. Als de formule het plusteken zou gebruiken, zou dat impliceren dat iemand met veel logica en geen Bijbel nog steeds veel kennis zou hebben, wat mensen als jij en ik misschien redelijk zouden vinden, maar middeleeuwse scholastici niet. rijke vraag wilden weten, lazen ze de Bijbel en gebruikten ze hun logica om de precieze betekenis van de tekst te doorgronden. Geleerden die de vorm van de aarde wilden determineren, zochten de Bijbel bijvoorbeeld af naar relevante verwijzingen. Een geleerde wees erop dat er in Job 38:13 sprake is van ‘de einden der aarde’ die vastgepakt kunnen worden, zodat ‘de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden’. Dit impliceert volgens deze expert dat de aarde een plat vierkant moet zijn, met die ‘einden’ waaraan hij vastgepakt kan worden. Een andere wijsgeer verwierp deze interpretatie en begon over Jesaja 40:22, waarin over God wordt gezegd: ‘Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde.’ Is dat geen bewijs dat de aarde rond is? In de praktijk kwam het erop neer dat geleerden kennis zochten door jaren door te brengen in scholen en bibliotheken, waar ze alsmaar teksten lazen en hun logica aanscherpten, zodat ze de teksten juist konden interpreteren. De wetenschappelijke revolutie kwam met een heel andere formule voor kennis: KENNIS = EMPIRISCHE GEGEVENS x WISKUNDE. Als we ergens antwoord op zoeken, moeten we relevante empirische gegevens verzamelen en die analyseren met wiskundige middelen. Om bijvoorbeeld de vorm van de aarde te bepalen, kunnen we beginnen met het observeren van de zon, de maan en de planeten vanaf verschillende punten op aarde. Zodra we genoeg observaties hebben, kunnen we daar met behulp van een driehoeksmeting niet alleen de kantoorruimte huren den haag vorm van de aarde uit afleiden, maar ook de structuur van het hele zonnestelsel. In de praktijk komt dit erop neer dat wetenschappers kennis zoeken door jaren door te brengen in observatoria en laboratoria, door onderzoeksexpedities te ondernemen, door steeds meer empirische gegevens te verzamelen en hun wiskundige hulpmiddelen steeds verder te verfijnen, zodat ze de gegevens correct kunnen interpreteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>