Rendementseis

Rendementseis De rendementseis is het minimale rendement dat we op een belegging willen realiseren. De Engelse term voor de rendementseis is de ‘hurdle rate’ . We gebruiken de rendementseis in een DCF berekening als discontovoet maar ook kunnen we het daadwerkelijk rendement van een belegging (de IRR) toetsen aan onze rendementseis. Belangrijk is ook dat we ons bewust zijn waarop de rendementseis van toepassing is: op het project, op het eigen goedkoop kantoor huren amsterdam vermogen in een project, vóór of na belasting. Het is niet ongebruikelijk om de rendementseis te definiëren als een nominaal rendement op onze belegging vóór financiering en vóór belastingen. De effecten van financiering en belasting kunnen we eventueel tot uiting laten komen in onze rendementseis door bijvoorbeeld de WACC te gebruiken. De rendementseis is mede gebaseerd op het economische doel van een investering. Een belegger wil niet alleen de kosten en de investeringen goedkoop kantoor huren arnhem terugverdienen maar ook een rendement op eigen vermogen realiseren. Voor bedrijfsvastgoed (corporate real estate) is huisvesting primair en rendement secundair. Het rendement dat het bedrijf op zijn bedrijfsvoering zal realiseren zal het niet zonder meer op zijn vastgoed willen of kunnen realiseren. De rendementseis is dan het rendement waarbij het bedrijf zich kostendekkend kan huisvesten. Bij de overheid zijn kostenoverwegingen belangrijker dan rendementsoverwegingen. Dit heeft te maken met het feit dat de overheid werkt met budgetten. Het gaat dan meer om het economisch optimaal aanwenden van het beschikbare budget dan om een zo hoog mogelijk rendement te halen. Bij de overheid gaat het vooral om kostprijsdekkende huisvesting. In figuur 3.13 hebben we de rendementseisen weergegeven zoals die gehanteerd worden door institutionele beleggers voor nieuwbouw vastgoed. De gegevens goedkoop kantoor huren eindhoven zijn overgenomen uit het jaarlijks onderzoek dat JLL/Troostwijk uitvoert onder institutionele beleggers. 70 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN G EBIEDEN  FIGUUR 3.13: NOMINALE RENDEMENTSEISEN INSTITUTIONELE BELEGGERS. BRON: JLL/TROOS1WIJK Interne rentevoet (IR, IRR) 2008 1 6,4% 1 7,4% 7,4% 8,2% De interne rentevoet is het rendement waarbij de netto contante waarde van de netto kasstromen gelijk is aan 0. In het hoofdstuk financiële rekenkunde is de IRR uitvoerig behandeld. Ook voor de IRR geldt dat we ons goed bewust moeten zijn goedkoop kantoor huren den haag welke IRR we berekenen. Berekenen we de IRR van een project, dan houden we niet expliciet rekening met de vermogensstructuur en belasting. We noemen dit de project IRR. Het is ook zinvol de financiering van een project uit te zetten en vervolgens de investeringen uit en dividenden op eigen vermogen te berekenen: we berekenen dan de IRR op eigen vermogen en toetsen die aan de rendementseis op eigen vermogen. Als we de kasstromen die gepaard gaan met belasting apart uitzetten, dan kunnen we de IRR op eigen vermogen na belasting berekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>