Ruimtelijke bescherming

Ruimtelijke bescherming

ruimte is in veel mindere mate beschermd. Zo eindigt de  Kantoorruimte huren in Amsterdam huurovereenkomst door opzegging of, in het geval van huur voor een bepaalde tijd, door het verstrijken van de overeengekomen periode. Daarnaast heeft de verhuurder in beginsel het recht om de huurder binnen een termijn van twee maanden na afloop van het huurcontract te dwingen tot ontruiming. Binnen deze termijn kan de Bedrijfsruimte te huur in Arnhem(gewezen) huurder zich wenden tot de kantonrechter om de ontruimingstermijn te verlengen. Deze ontruimingsbe- scherming is echter beperkt tot maximaal driejaar.
Naast de vaste wettelijke kaders wordt de kantoorpand huren centrum zwolle Nederlandse huurmarkt ook gekenmerkt door een aantal vaste conventies. Zo is de meest gebruikelijke huurtermijn vijf jaar en heeft de huurder een optie om het contract na deze periode nog eens met vijf jaar te verlengen (de ‘5 + 5 jaar’-termijn). Huurder en verhuurder kiezen meestal voor een met BTW belaste huur, huren worden in de regel per kwartaal vooraf betaald en eenmaal per jaar aangepast aan de inflatie. De basis voor deze huurprijsaanpassing is meestal de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI)6. Deze index, die door het CBS berekend wordt, wordt maandelijks gepubliceerd in een aantal vastgoedperiodieken. De aangepaste huurprijs wordt berekend met behulp van de volgende formule.
nieuw oud X ^ nieuw ^ ^ oud
HP nieuw: huurprijs die is aangepast aan de inflatie in de afgelopen periode HP oud : huurprijs voorafgaand aan huurprijsaanpassing I nieuw : waarde van de index op het moment van huurprijsaanpassing I oud : index op het moment van vaststelling van de huidige huurprijs
De huurder en verhuurder zijn vrij om een huurprijs af te spreken, in de wet is hieromtrent niets geregeld. De bedrijfsruimte te huur in tilburg huurprijs wordt uitgedrukt in m2 verhuurbaar vloeroppervlak (vvo)7 of als totaalbedrag voor het gehele object. Bij bestaande bedrijfsruimte treedt marktwerking op: door vraag en aanbod komt een (markt)prijs tot stand. Bij nieuwbouw voor een vooraf bekende huurder is dit minder het geval. Indien specifiek voor een huurder wordt ontwikkeld, worden afspraken gemaakt over de investeringskosten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>