Samenwerking tussen ondernemingen

Gerelateerde afbeelding

Deze kennis is een resultaat van complexe sociale relaties, bijvoorbeeld specifieke teams, die door partners van samenwerkende organisaties gevormd zijn. Individuele organisaties hebben gewoon de middelen niet om deze ontwikkeling zelf ter hand te nemen.
Samenwerking kan verschillende vormen aannemen. Zo kan er alleen van een gezamenlijke productontwikkeling sprake zijn, maar ook het opzetten van gezamenlijke ondernemingen kan het resultaat van de samenwerking zijn. In juridische termen kunnen we spreken van een samenwerkingsovereenkomst op een aantal ondernemingsgebieden (zoals verkoop en R & DJ, een deelname of participatie in een andere onderneming of van de oprichting van een joint venture. Een samenwer- samenwerkingsovereenkomst kingsovereenkomst is een verbintenis tussen twee of meer partijen waaruit rechten en verplichtingen voortvloeien. Bij een deelname bezit deelname een vennootschap een pakket aandelen van een andere vennootschap met het doel op deze andere vennootschap een bepaalde invloed uit te oefenen.4
Van een joint venture is sprake indien twee of meer ondernemingen op joint venture basis van min of meer gelijkwaardigheid en onder inbreng van management een gezamenlijke dochteronderneming oprichten om flexplek eindhoven gezamenlijk bepaalde activiteiten te ontplooien. Een (niet juridische) verschijningsvorm van samenwerking tussen organisaties vinden we in een zogeheten netwerk. Hieronder kan worden verstaan een cluster van afhankelij- netwerk ke organisaties die zich op enigerlei wijze gebundeld hebben om als collectiviteit een bepaald doel te bereiken.s In paragraaf 3.4 wordt verder ingegaan op organisatorische netwerken. Samenwerking tussen ondernemingen kan vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>