Standaardisatie van werkzaamheden

Gerelateerde afbeelding

Hierbij worden werkzaamheden gespecificeerd en genormeerd (meestal door de technische staf). Dit is mogelijk door het ontwikkelen van procedures en handboeken, alsmede het opstellen van instructies. Van grote betekenis bij dit coördinatiemechanisme is de mechanisering en automatisering (denk aan standaardteksten voor offertes, memo’s, enzovoort). 4 Standaardisatie van resultaten In dit geval vindt er een specificatie plaats van resultaten. Dit kan betrekking vergaderruimte huren amsterdam hebben op financiële doelstellingen per bedrijfsonderdeel, inhoud van contracten, de klantentevredenheidsnormen, kwaliteitscriteria van te ontwikkelen producten enzovoort. 5 Standaardisatie van kennis en vaardigheden De te verrichten werkzaamheden worden gecoördineerd op grond van de hiermee verband houdende opleiding van de uitvoerders. Een chirurg en een anesthesist bijvoorbeeld spelen nagenoeg automatisch in op elkaars gestandaardiseerde procedures. 6 Standaardisatie van normen In dit geval handelen de organisatieleden overeenkomstig aangezien ze een zelfde stelsel van overtuigingen delen (bijvoorbeeld bij een religieuze orde). Normen kunnen ook voortvloeien uit een bepaalde visie die door de organisatieleden wordt gedeeld.
Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van een bepaalde rangorde in coördinatiemechanismen. Naarmate het werk gecompliceerder wordt verschuiven de coördinatiemechanismen van: onderlinge afstemming naar directe leiding. Vervolgens verschuiven ze naar standaardisatie van werkprocessen, resultaten, kennis of normen, om weer te eindigen bij onderlinge vergaderruimte huren eindhoven afstemming. Dit coördinatiemechanisme leent zich namelijk ook uitstekend in complexe processen. In elke organisatie komen naast elkaar verschillende coördinatiemechanismen voor. Toch is vaak een voorkeur voor één coördinatiemechanisme te onderkennen. Ten slotte kan worden opgemerkt dat coördinatiemechanismen de meest essentiële elementen van een organisatiestructuur zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>