Taakverdeling en functievorming

Gerelateerde afbeelding

Vragen bij het vormen van functies Heeft iedereen een redelijke dagtaak? Is er geen sprake van onderbezetting of overbelasting van bepaalde functionarissen? Zijn de taken evenredig verdeeld? Zijn er geen taken vergeten, zodat er sprake is van lacunes? Zijn sommige taken misschien in meer dan een functie ondergebracht, waardoor doublures zijn ontstaan? Is de ontworpen organisatie niet te kwetsbaar doordat zodanig specialistische functies zijn gecreëerd dat het uitvallen van een bepaalde functionaris de continuïteit in direct gevaar brengt? Hoe staat het met de coördinatie? Zijn de functies zodanig opgebouwd dat zowel flexplek huren amsterdam binnen elk van de functies als tussen de functies de coördinatieproblemen tot een minimum beperkt zijn? Hebben bepaalde leidinggevende functionarissen niet een te groot aantal naaste medewerkers (omspanningsvermogen)? Is de ontworpen organisatie flexibel genoeg om zonder al te veel problemen te kunnen worden aangepast aan veranderingen? Zijn de diverse functies zo opgebouwd dat elke functionaris de nodige arbeidsvoldoening kan vinden in de uitoefening van zijn functie? Biedt de organisatie voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor alle functionarissen? Loopt men in bepaalde functies niet vast zonder uitzicht op andere mogelijkheden? Is de organisatie op doelmatige wijze te bemannen? Biedt de arbeidsmarkt voldoende mensen die passen bij de ontworpen functies?
hierbij als een geheel gezien. Aan een afdeling worden bepaalde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden toebedeeld. Een voorbeeld van dit laatste is dat een afdeling wordt gesplitst in semi-autonome werkgroepen, die tezamen een totale afdelingstaak uitvoeren.
9.2.2 Arbeidsverdeling in horizontale richting
Bij arbeidsverdeling is het niet alleen de bedoeling om tot verschillende taken te komen die qua niveau gelijkwaardig zijn. Er moet ook gezocht worden naar een bepaalde samenhang tussen de verschillende taken. Bij arbeidsverdeling binnen een organisatie moeten de verschillende taken op elkaar worden afgestemd. Hiervoor is coördinatie tussen de verschillende taken flexplek huren eindhoven noodzakelijk. Wanneer aan deze coördinatie niet voldoende aandacht wordt besteed, kan nooit een hoge mate van doelmatigheid en doelgerichtheid worden gerealiseerd. Wanneer tussen taken een bepaalde samenhang wordt gebracht onstaan functies. Een functie geeft de gemeenschappelijke doelstelling aan van de taken die verricht moeten worden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Functies worden niet alleen in relatie gebracht met individuele personen, maar ook met andere werkverbanden binnen een organisatie, zoals afdelingen. In eerste instantie worden samenhangende taken in functies van individuele personen ondergebracht (functionalisatie). Hierna worden deze individuele functies opnieuw samengevoegd in afdelingen (afdelingsvorming).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>