Vergader veelvuldig

Gerelateerde afbeelding

Vergader veelvuldig en met een zekere regelmaat. Regelmatige interactie tussen teamleden zorgt ervoor dat er wederzijds vertrouwen en een teamband wordt opgebouwd. Dat is nodig om verschillen van mening kenbaar te maken. 3 Daag teamleden uit om rollen te vervullen die verder gaan dan hun huidige verantwoordelijkheden. De advocaten van de duivel, visionairen en actie-georiënteerde executives dienen deel uit te maken van een team om ervoor te zorgen dat alle kanten van een zaak worden belicht. 4 Zorg ervoor dat een probleem vanuit meerdere perspectieven wordt benaderd. Gebruik rollenspelen: plaats jezelf in de schoenen van flexplek huren amsterdam de concurrent of speel een businessgame. Met deze technieken creëer je nieuwe perspectieven en betrekje de verschillende teamleden in de besluitvorming. 5 Zorg dat conflicten actief worden gemanaged. Het is niet goed als teams te snel of te makkelijk ergens mee instemmen. Realiseer je verder dat een gebrek aan conflict niet noodzakelijkerwijs betekent dat iedereen het ermee eens is.
Mensen hoeven niet alles te kunnen. Maar door een goede rolverdeling binnen een groep kom je vaak tot de beste resultaten. Hier schuilt het geheim van team-management.
Teammanagement is groepen zodanig samenstellen en taken binnen een team dusdanig afbakenen en verdelen, dat de resultaten van het groepswerk optimaal zijn. Mensen vervullen niet alleen een functionele en vakinhoudelijke rol maar ook een teamrol. Uit de vakinhoudelijke rol spreekt iemands professionele bekwaamheid en deze hangt samen met de functie. De organisatorische rol vervult iemand op basis van zijn positie, de plek in de hiërarchie in de organisatie. Deze flexplek huren eindhoven karakterrollen zijn complementair, mensen vullen elkaar aan. Drie principes ondersteunen het teamrolmanagement: 1 elke rol is een kwaliteit; 2 ieder mens kan van nature op een goede manier aan twee tot drie rollen inhoud geven; 3 er moet binnen een groep een goede spreiding van rollen zijn en iemands teamrol moet zoveel mogelijk met zijn natuurlijke karakter overeenkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>