Waardebepaling volgens de WOZ

Waardebepaling volgens de WOZ
De WOZ maakt voor de  bedrijfsruimte huren amsterdam waardebepaling onderscheid tussen woningen en nietwoningen. Voor woningen (en beschermde monumenten) moet de waarde in het economisch verkeer worden bepaald. In de  bedrijfsgrond huren Arnhem eerdergenoemde Waarderingsinstructie wordt als waarderingsmethode de ‘vergelijkingsme- thode’ gesuggereerd. Daarbij worden, kort samengevat, feitelijke transactieprijzen van vergelijkbare woningen als uitgangspunt genomen. Van woningen zijn, zeker in vergelijking met niet-woningen, veel verkoopprijzen beschikbaar, waardoor in de  kantoorpand te huur in Den Haag meeste gevallen met behulp van vergelijkingen effectief en efficiënt de waarde van een object in het economisch verkeer kan worden bepaald. In de Waarderingsinstructie zijn uitgebreide randvoorwaarden beschreven met betrekking tot de transactieprijzen die gehanteerd kunnen worden en de woningen die als referentie kunnen dienen.
Wijziging van de waarde van de onroerende zaak, bijvoorbeeld als gevolg van renovatie of uitbreiding, kan leiden tot een nieuwe beschikking binnen de periode van vier jaar. Hiervoor zijn drempels opgenomen in de WOZ. Ook nieuwe eigenaren of gebruikers kunnen een nieuwe beschikking aanvragen, waartegen beroep kan worden aangetekend.

http://www.baxhouthandel.com/houten-vloeren/

www.jilster.nl/afscheid-collega 

FISCALITEITEN
Voor niet-woningen geldt van de waarde in het economisch verkeer of de vervangingswaarde de hoogste waarde. Bij de  kantoorruimte huren centrum Eindhoven waarde in het economisch verkeer wordt uitgegaan van de waarde voor een andere dan de huidige eigenaar, bij de vervangingswaarde wordt de waarde voor de huidige eigenaar als uitgangspunt genomen. Een aantal vastgoedobjecten is immers dermate incourant dat er geen sprake kan zijn van ‘economisch verkeer’. Voorbeelden van objecten waarvoor weinig of geen kopers zijn te vinden, zijn elektriciteitscentrales, rioolwaterzuiveringen, brandweerkazernes, universiteitsgebouwen en sanatoria

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>